Maciej Chabowski w Zarządzie PTTB
Redakcja   
czwartek, 03 maja 2012 11:41

3 kwietnia – bezpośrednio po zakończeniu VI Spotkań Trenerów Biznesu – w Smardzewicach obradowało Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Zebrani wysłuchali sprawozdania Zarządu za 2011 rok, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, debatowali o przyszłości, a w końcu, w głosowaniu tajnym, wybrali nowe władze na dwuletnią kadencję. Do Zarządu Towarzystwa wybrani zostali: Magdalena Kaczmarek, Magdalena Goc-Ryt, Sławomir Jarmuż, Andrzej Szastok, a także nasz redaktor naczelny - Maciej Chabowski. W Komisji Rewizyjnej pracować będą Jan Mądry, Krzysztof Sobieraj i Bruno Żółtowski, a Komisję Etyki – Sąd Koleżeński tworzyć będą Aleksandra Suchowiejko, Marek Szopa i Tomasz Otawa.

Nowym władzom Towarzystwa gratulujemy, życzymy wytrwałości w działaniach i wielu dobrych pomysłów. Nasz portal tradycyjnie będzie wspierał inicjatywy i działania PTTB.

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne