Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – maj 2011
Redakcja   
czwartek, 09 czerwca 2011 08:41

Według najnowszego badania Ipsos w maju ponownie poprawił się optymizm konsumentów. Po gwałtownym obniżeniu nastrojów w marcu jest to drugi miesiąc poprawy. Mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów osiągnął poziom 83,5 pkt (+4 pkt). Nadal jednak nie powrócił jeszcze do poziomu sprzed marcowego spadku, choć obecnie różnica w stosunku do najwyższego poziomu wskaźnika zanotowanego w tym roku wynosi tylko 3 pkt.

Wzrost o 7 pkt zanotował także Wskaźnik Klimatu Gospodarczego, który obecnie wynosi 70,7 pkt. Wyraźnie więcej osób niż jeszcze miesiąc temu wierzy, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku (wzrost z 18% do 25%). Wciąż jednak 64% Polaków uważa, że sytuacja  będzie się pogarszać. Nadal, choć powoli, rośnie wiara w stabilność sytuacji gospodarczej kraju – nieco więcej osób niż przed miesiącem wierzy, że się ona poprawi lub przynajmniej nie ulegnie pogorszeniu.

W maju zmniejszyły się także obawy przed wzrostem cen i wzrostem bezrobocia. Obecnie 19% osób uważa, że ceny będą rosły wolniej (+5,7%) podczas, gdy udział osób obawiających się, że będą one rosły jeszcze szybciej niż obecnie spadł z 31% do 21%. Mimo relatywnego spadku obaw o rosnące bezrobocie i wzrostu nadziei na poprawę sytuacji na rynku pracy, oczekiwania w tym zakresie są wciąż dość pesymistyczne - 37% z nas nadal prze-widuje wzrost bezrobocia w ciągu roku, a 44% uważa, że pozostanie ono na tym samym poziomie.

Ponadto, w odpowiedzi na pytanie „Jaki jest Pana(i) zdaniem najważniejszy problem, z którym obecnie mierzy się Polska?” co trzecia osoba wskazała właśnie bezrobocie, podczas gdy w kwietniu odpowiedź tę wskazywał co czwarty badany. Wśród innych problemów wskazywanych obecnie przez Polaków:

 • 20,5% odpowiedzi dotyczyło złej sytuacji materialnej, w tym:

  • 6,1% - wysokie ceny, wysokie koszty życia

  • 5,6% - wzrost cen, inflacja

  • 5,8% - bieda, zła sytuacja materialna, różnice w dochodach

  • 3% - niskie zarobki

 • 12% wskazało na złą sytuację polityczną w tym:

  • 10% - politycy i konflikty polityczne

  • 2% - zły rząd/zły system rządzenia.

 • 5% - zła sytuacja gospodarcza Polski/ kryzys gospodarczy

 • 3,5% - deficyt budżetowy/zła sytuacja w finansach publicznych

 • 2,3% - problemy ze służbą zdrowia/ z dostępnością usług medycznych

 • 1,8% - niskie emerytury/zły system emerytalny

Jak widać, najwięcej osób uważa bezrobocie za najważniejszy problem, przed którym stoi nasz kraj, ale co czwarta osoba wskazuje ogólnie na złą sytuacją materialną – wysokie lub rosnące ceny, niskie zarobki i wysokie koszty życia.

Tak jak w kwietniu, wskaźnik skłonności do zakupów ponownie wzrósł (+ 2,4 pkt) i jest na poziomie 92 pkt. Ma to związek z mniej pesymistycznymi oczekiwaniami Polaków co do własnej przyszłej sytuacji materialnej. Więcej osób oczekuje obecnie, że się ona nie zmieni, jednocześnie ubyło nieco osób oczekujących jej pogorszenia.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 13 a 20 maja 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1002 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne