Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – lipiec 2011
Redakcja   
piątek, 12 sierpnia 2011 09:54

Według mierzonego przez Ipsos Wskaźnika Optymizmu Konsumentów lipiec był kolejnym miesiącem, który przyniósł niewielką poprawę w nastrojach. W lipcu WOK osiągnął poziom 84,8 pkt. Zmiana względem ubiegłego miesiąca była jednak nieznaczna i wyniosła 1 pkt.

Stosunkowo największą zmianę zanotował Wskaźnik Klimatu Gospodarczego, który wzrósł o 1,7 pkt osiągając poziom 72 pkt. Mniej osób niż w czerwcu uważa, że w ciągu ostatniego roku sytuacja gospodarcza kraju pogorszyła się (zmiana o 5 pkt procentowych). Skłonność do Zakupów pozostała praktycznie bez zmiany (+0,5 pkt), uzyskując wynik 93,9 pkt. Jednocześnie zwiększył się nieco udział osób, które przewidują, że w ciągu najbliższego roku uda im się odłożyć pieniądze.

Poprawa Wskaźnika Optymizmu Konsumentów dokonała się głównie dzięki ocenom sytuacji bieżącej. Jednak przewidywania odnośnie przyszłości stały się nieco bardziej pesymistyczne. W następstwie tego Wskaźnik Oczekiwań jako jedyny w tym miesiącu spadł (-1,4 pkt). Jeśli te pesymistyczne postawy pogłębią się w najbliższych miesiącach, może to doprowadzić do zatrzymania wzrostu Wskaźnika Optymizmu Konsumentów.

Według danych GUS bezrobocie było w czerwcu niższe, niż w maju, jednak nie spadło ono względem ubiegłego roku, a nawet jest nieco wyższe. Brak oczekiwanej poprawy na rynku pracy znalazł odbicie w obawach konsumentów. Zapytani o największe problemy, przed którymi obecnie stoi Polska, bezrobocie wymieniane jest najczęściej -  co trzeci Polak uważa je za najważniejszy problem w naszym kraju. Dla co czwartego Polaka największym problemem jest zła sytuacja materialna gospodarstw domowych - wysokie ceny, różnice w dochodach, niskie zarobki czy emerytury.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 a 14 lipca 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1015 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne