Know How Trenera
Minutowa sztafeta prezentacyjna
Maciej Chabowski   
czwartek, 26 stycznia 2012 11:58

Ćwiczenie z zakresu autoprezentacji. Może zostać wykorzystane jako element zapoznawczy w czasie szkoleń z tego zakresu. Dzięki przyjętej formule nadaje się też jako „lodołamacz” otwierający uczestników na aktywny udział w zajęciach i niwelujący lęk przed oceną. Dodatkowo może ono stanowić element ułatwiający określenie wyjściowego poziomu kompetencji autoprezentacyjnych uczestników szkolenia.

 
Autokontrakt szkoleniowy
Maciej Chabowski   
piątek, 04 listopada 2011 14:55

Autokontrakt to narzędzie szkoleniowe ułatwiające uczestnikom wdrożenie zdobytej podczas zajęć wiedzy. Wykorzystując regułę zaangażowania Roberta Cialdiniego pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo wykorzystania nowych umiejętności i zaplanowania zmian wraz z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk, które będą się z tym wiązać. Może też zostać wykorzystane jako element uzupełniający inne działania rozwojowe z obszaru HRM powiązane z tematem szkolenia.

 
Starcie nawijaczy
Maciej Chabowski   
sobota, 24 września 2011 19:35

„Starcie nawijaczy” to krótkie ćwiczenie doskonałe do wykorzystania podczas spotkań integracyjnych, jak i w czasie szkoleń. Może być stosowane jako lodołamacz poprawiający atmosferę podczas zajęć lub zadanie energetyzujące. Nadaje się do przeprowadzenia w sali szkoleniowej lub na powietrzu. Ćwiczenie wykonywane jest w parach.

 
Dobre praktyki informacyjne
Maciej Chabowski   
wtorek, 28 czerwca 2011 19:18

„DOBRE PRAKTYKI INFORMACYJNE” to metoda szkoleniowa, która pozwala wypracować grupie zasady efektywnej wymiany informacji dotyczących codziennej pracy. Wykorzystany w szkoleniu „silnik” ćwiczeniowy może być również wykorzystywany do wypracowywania przez uczestników innych zasad związanych z różnymi aspektami współpracy w zespole. Zaletą ćwiczenia jest możliwość przeprowadzenia go wyłącznie przy wykorzystaniu flipcharta.

 
Aforyzmy – wersja na szkolenie ze współpracy w zespole
Maciej Chabowski   
sobota, 11 czerwca 2011 20:13

„Aforyzmy” to ćwiczenie, które publikowaliśmy  już wcześniej na naszym portalu w wersji przeznaczonej na szkolenie sprzedażowe. Tym razem udostępniamy jego modyfikację dotyczącą tematyki współpracy w zespole. Może też ono posłużyć jako dodatkowa forma weryfikowania postaw uczestników szkolenia związanych ze współpracą w zespole. Odpowiednio przeprowadzone pozwala także przełamać początkowy opór przed szkoleniem z tego zakresu, szczególnie w grupach, które uczestniczyły wcześniej w podobnych zajęciach. Zaletą „Aforyzmów” jest też swoboda w wybraniu przez trenera kierunku, w którym ma podążyć grupa, jeżeli chodzi o rozumienie tematu.

 
4 strony Świata
Maciej Chabowski   
poniedziałek, 14 marca 2011 20:28

Ćwiczenie służy zachęceniu uczestników do wielowymiarowego zbadania określonej trudności lub problemu, przed którym stają w kontekście omawianego tematu szkolenia. Dodatkowo może ono stanowić dobry element otwierający zajęcia, na podstawie, którego można określić, jaki jest wyjściowy poziom wiedzy uczestników w zakresie omawianego zagadnienia. Zadanie powinno być realizowane w czterech zespołach.

 
20 pytań: pole kukurydzy
Maciej Chabowski   
wtorek, 28 grudnia 2010 16:32

„Pole kukurydzy” to kolejna po ćwiczeniu „Czysty zysk” zagadka oparta na procedurze „20 pytań”. Może zostać wykorzystana jako element pobudzający aktywność i twórcze myślenie osób biorących udział w zajęciach, a także jako dodatkowa forma wskazania znaczenia pytań zamkniętych w kontaktach prywatnych i biznesowych.

 
Sekret kucharza
Maciej Chabowski   
środa, 17 listopada 2010 19:49

Ćwiczenie ukazujące schematy myślenia, które poza wartością edukacyjną nadaje się także do wykorzystania jako lodołamacz lub ćwiczenie pobudzające aktywność i twórcze myślenie osób biorących udział w szkoleniu. Dodatkowo może posłużyć trenerowi jako dodatkowa forma wskazania znaczenia pytań zamkniętych w komunikacji interpersonalnej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne