definiowanie problemu

Media codziennie zapisują nas „pasjonującymi” wynikami badań nad ludzkimi zachowaniami. Hasła typu „Wydamy więcej pieniędzy na zakupy świąteczne!” czy „Przeciętnie spędzamy w Internecie ponad 3 godziny dziennie” docierają codziennie do milionów odbiorców mediów. Kwestią ich wiarygodności zajęli się studenci SWPS, którzy postanowili sprawdzić, jak na reakcje ankietowanych wpływa skala odpowiedzi w pytaniach kwestionariuszowych.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne