• Pienidze rzdz nami ju od dziecka

    Sam widok pienidzy lub chwilowy kontakt z nimi moe wywoa u maych dzieci zachowania samolubne i antyspoeczne, ale jednoczenie zwikszy ich wytrwao i skuteczno przy pracy nad trudnymi zadaniami. Takie wnioski pyn z serii eksperymentw przeprowadzonych przez midzynarodowy zesp badaczy z wrocawskiego Wydziau Uniwersytetu SWPS oraz z University Illinois w Chicago i University of Minnesota.

Artykuy

Profesjonalne zakupy wymagaj negocjacji

Negocjacje dotyczce zakupw powinny przebiega podobnie jak wszystkie inne negocjacje biznesowe. Niestety, rozmowy handlowe bardzo czsto koncentruj si wycznie na cenie, a to sprawia, e wygrywaj oferty najtasze, ale nie najlepsze.

Więcej…
Case Studies

Rozliczenie akcji promocyjnej ? case study z zakresu negocjacji handlowych

Rozbudowany materia wiczeniowy przygotowany do wykorzystania podczas szkole z negocjacji handlowych. Przewidziany jest zarwno dla dwch grup 2-3 osobowych jak i do symulacji prowadzonych w ukadzie jeden na jeden. Zawarto w nim instrukcje dla obu zespow negocjacyjnych opisujc szczegowo wyjciow sytuacj z perspektywy specjalistw reprezentujcych firmy dziaajce na rynku farmaceutycznym (dystrybutor i producent). Przedmiotem negocjacji jest rozliczenie akcji promocyjnej oraz uzyskanie dodatkowych informacji raportujcych jej przebieg.

Więcej…
Felietony

Motywacja z motywem wolnoci

Motywacja jest niezbdnym elementem efektywnie wykonanej pracy oraz pyncej z niej satysfakcji. Oprcz pienidzy, jako najbardziej skuteczne sposoby motywowania pracownikw wymienia si: uznanie ze strony przeoonych, presti, bezpieczestwo i stabilno, poczucie kontroli oraz awansu. Co si dzieje jednak w momencie, gdy osoba jest szefem sama sobie, nie interesuje jej stabilizacja i nie ma awansu w perspektywie? Co motywuje tzw. wolnych strzelcw czyli freelancerw, ktrzy dziaaj poza sztywnymi strukturami organizacji?

Więcej…
Porady ekspertw

Jak wzbudzi zaufanie?

Zaufanie to jeden z waniejszych czynnikw pozwalajcych nam na budowanie udanych relacji tak w yciu zawodowym jak i osobistym. Czsto mwi si jednak, e obdarzenie kogo zaufaniem wymaga czasu. Czy jednak na pewno? Czy moemy zrobi co, aby pojawio si raczej szybciej ni pniej, aby atwiej nam byo wsppracowa z innymi? Na te oraz inne pytania dotyczce zaufania i wiarygodnoci odpowiadaj nam eksperci z FranklinCovey, autorzy bestsellera ?The Speed of Trust?.

Więcej…
Wywiady

Subiektywnie o psychologii biznesu, czyli rozmowa z Pawem Fortun

Niedawno na rynku wydawniczym ukazaa si nowa ksika Pawa pt. ?Subiektywna Psychologia Biznesu?. O tym, co w niej napisano oraz o kondycji polskiej psychologii biznesu rozmawia z Autorem Maciej Chabowski. Zapraszamy do lektury!

Więcej…
Know How Trenera

Minutowa sztafeta prezentacyjna

wiczenie z zakresu autoprezentacji. Moe zosta wykorzystane jako element zapoznawczy w czasie szkole z tego zakresu. Dziki przyjtej formule nadaje si te jako ?lodoamacz? otwierajcy uczestnikw na aktywny udzia w zajciach i niwelujcy lk przed ocen. Dodatkowo moe ono stanowi element uatwiajcy okrelenie wyjciowego poziomu kompetencji autoprezentacyjnych uczestnikw szkolenia.

Więcej…

Partnerzy

Psychologia Spoeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne