emerytura

Szansa na dokształcanie się, nowe znajomości, uwolnienie się od porannego wstawania i poleceń przełożonych – dla wielu współczesnych seniorów emerytura to czas zmian na lepsze. Badacze z sopockiego wydziału SWPS przekonują, że jej przebieg zależy od nastawienia i sposobu postrzegania skutków zakończenia pracy zawodowej.

Więcej...  

Wiele wskazuje na to, że znaczenie tradycyjnych struktur sąsiedzkich (np. dzielnica czy lokalne organizacje) maleje i mają one coraz mniejszy wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, szczególnie w zakresie budowania relacji z innymi ludźmi. Czy oznacza to, że nasze kontakty z innymi są coraz uboższe?

Zdecydowanie nie! Z artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Personal relationships” wynika, że naszym nowym „sąsiedztwem” stają się po prostu coraz częściej osoby, z którymi współpracujemy zawodowo. Przedstawione w nim badania pokazały, że osoby, które przechodziły na emeryturę na początku XXI wieku, były bardziej skłonne do utrzymywania osobistych relacji i powiązań towarzyskich z byłymi współpracownikami, niż ci, którzy przechodzili na emeryturę w latach 90-tych. Zależność ta dotyczyła w takim samym stopniu obu płci.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne