motywacja

Motywacja jest niezbędnym elementem efektywnie wykonanej pracy oraz płynącej z niej satysfakcji. Oprócz pieniędzy, jako najbardziej skuteczne sposoby motywowania pracowników wymienia się: uznanie ze strony przełożonych, prestiż, bezpieczeństwo i stabilność, poczucie kontroli oraz awansu. Co się dzieje jednak w momencie, gdy osoba jest szefem sama sobie, nie interesuje jej stabilizacja i nie ma awansu w perspektywie? Co motywuje tzw. wolnych strzelców czyli freelancerów, którzy działają poza sztywnymi strukturami organizacji?

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

W ostatnich latach rzeczywistość farmaceutyczna zmienia się w sposób bardzo dynamiczny i jednocześnie utrudniający swobodny rozwój aptekom niezależnym. Ze względu na wprowadzane kolejno przepisy – w tym pamiętną ustawę z 2012 roku – znacznie ograniczyły się możliwości wykorzystania narzędzi handlowych i marketingowych, a coraz ważniejsze stały się kompetencje sprzedażowe i motywacja pracowników pierwszego stołu. Niniejszy artykuł chciałbym poświęcić temu drugiemu zagadnieniu, a więc procesowi efektywnego motywowania i premiowania pracowników apteki za ich realny wkład we wzrost odsprzedaży produktów do pacjentów.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Pytanie: Jestem menedżerem ds. promocji w jednej z polskich firm produkcyjnych. Zdaję sobie sprawę, jak ważny na moim stanowisku jest systematyczny rozwój kompetencji i ciągłe doskonalenie moich umiejętności. Dlatego staram się uczestniczyć w jak największej ilości szkoleń i konferencji, które poszerzają moją wiedzę. Chętnie korzystam też z okresowej możliwości odbycia sesji coachingowych proponowanych mi przez mojego pracodawcę.

Gdyby ktoś mnie zapytał czy jestem osobą zorientowaną na rozwój to bez wahania odpowiedziałbym, że „tak”. Z drugiej strony nader często zdarza mi się nie realizować „zadań domowych”, które otrzymuję od swojego coacha. Tak samo bywa po szkoleniach, w których uczestniczę. Niby otrzymuję pakiet fajnych ćwiczeń i metod, które warto trenować, aby zaczęły przynosić rezultaty i można je było wdrożyć do codziennej praktyki, ale wiele z nich mi umyka. Prawdopodobnie dzieje się tak ze względu na mój „słomiany zapał”, bo nie potrafię przez dłuższy czas utrzymać motywacji do tego, aby je realizować na co dzień. W jaki sposób mogę sobie pomóc, aby lepiej i więcej technik i metod wykorzystywać i ćwiczyć, gdy nie ma przy mnie trenera czy coacha?

Marek, menedżer ds. promocji

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Dodatki pozapłacowe, często wymieniane w ofercie pracy, działają na korzyść wizerunku firmy jako pracodawcy i dodatkowo przyciągają uwagę kandydatów. Portal Pracuj.pl sprawdził co, poza zasadniczym wynagrodzeniem, motywuje osoby poszukujące pracy.

Okazuje się, że polskim specjalistom i menadżerom zależy przede wszystkim na podnoszeniu swoich kwalifikacji i zdrowiu członków najbliższej rodziny. Choć pracodawcy oferują coraz bardziej różnorodne świadczenia pozapłacowe, to właśnie możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach zawodowych oraz pakiety w prywatnej służbie zdrowia dla członków rodziny miały najwięcej wskazań w ogólnopolskim badaniu pracowników Kandydat 2011, przeprowadzonym przez portal Pracuj.pl.

Więcej...  

Szansa na dokształcanie się, nowe znajomości, uwolnienie się od porannego wstawania i poleceń przełożonych – dla wielu współczesnych seniorów emerytura to czas zmian na lepsze. Badacze z sopockiego wydziału SWPS przekonują, że jej przebieg zależy od nastawienia i sposobu postrzegania skutków zakończenia pracy zawodowej.

Więcej...  

Jesień może być złota, ale zdecydowanie nie jest to złoty czas na pracę. Do negatywnego wpływu jesiennej aury na pracę przyznaje się 2/3 uczestników ankiety przeprowadzonej przez portal Pracuj.pl. Najlepszym sposobem na jej zwalczenie, w większości przypadków, okazuje się kawa i coś słodkiego.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne