stres

Na amach PPPS ukaza si kolejny felieton Philipa Zimbardo. Kolejne przemylenia wybitnego amerykaskiego psychologia id w stron?przyszoci. A co ma ona wsplnego z naszymi lkami, traumami i stresem? Dowiedz si wicej i kliknij tutaj:

rdo: Polski Portal Psychologii Spoecznej

 

Wspczesny czowiek wikszo swojego ycia spdza na pracy zawodowej. Pracajest takim miejscem, w ktrym potencjalnie wystpuje dua liczba czynnikw stresogennych. Za organizacja pracy, nieumiejtne zarzdzanie czasem, dua liczba obowizkw a przede wszystkim konieczno porozumiewania si ze wsppracownikami s czstym powodem draliwoci, napicia i nerwowych reakcji.

Do tego dochodz wygrowane oczekiwania pracodawcw nastawionych na osiganie jak najwikszej efektywnoci jak najmniejszym kosztem oraz silne wspzawodnictwo wrd wsppracownikw spowodowane m.in. lkiem przed utrat stanowiska. Gdy takie sytuacjepowtarzaj silubtrwaj zbyt dugo,w organizmie gromadzi si energia nie znajdujca ujcia ? czowiek jest pod wpywam silnego stresu. Moe to doprowadzi do wyczerpania fizycznego i psychicznego, a nawetprzewlekej choroby.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Partnerzy

Psychologia Spoeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne