zzl

Zarządzanie wiekiem to temat budzący coraz większe zainteresowanie wśród środowisk biznesowych i specjalistów zajmujących się szeroko pojętym HRM. Firmy patrzące strategicznie na proces zarządzania zasobami ludzkimi już teraz przygotowują się na skutki starzenia się wielu społeczeństw europejskich. Naprzeciw temu zagadnieniu stanęli między innymi specjaliści z IKEA RETAIL sp. z o.o., którzy opracowali kompleksowy plan rozwiązań dedykowanych pracownikom, ale i klientom powyżej 50 roku życia. Efekty ich pracy zostały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie „PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+”.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Życie gospodarcze toczy się z dużą energią, obfituje w wiele wydarzeń, niespodziewanych zmian, które w efekcie wpływają na podejmowane przez człowieka decyzje, na zachowania, na postrzeganie i rozumienie zjawisk, czy kształtowanie relacji z szeroko pojętym otoczeniem. W tak dynamicznie zmieniających się warunkach nauczanie przedmiotów ekonomicznych staje wobec wyzwania wzbudzenia wśród adeptów takich „zmatematyzowanych” kierunków jak: ekonomia, handel zagraniczny, zarządzanie czy marketing, refleksji natury etycznej. Refleksja ta przewartościować ma sztywne, materialistyczne (konsumpcyjne) nastawienie młodych ludzi do świata biznesu, zainicjować działania przełamujące stereotypy, a w końcu zaowocować rozwojem klasy ludzi biznesu, w odniesieniu, do której uzasadnione będzie użycie przymiotników „etyczna” czy „moralna”.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Pracodawcy nadal patrzą krzywo na pracowników, którzy poświęcają dużo uwagi życiu rodzinnemu. Niesłusznie! Z badań wynika, że menedżer, który ma żonę i dzieci, jest bardziej efektywny w pracy i ma bardziej pozytywne nastawienie do życia.

Więcej...  

Nasza droga zawodowa to w dużej mierze wynik przypadku lub zbiegu okoliczności – tak przynajmniej twierdzi większość osób (63%), które wzięły udział w sondzie portalu Pracuj.pl. Sonda została przeprowadzona 16 maja 2011 r., na profilu Pracuj.pl w serwisie Facebook. Wzięły w niej udział 382 osoby.

Więcej...  

Elastyczny czas pracy, zadaniowe podejście do obowiązków i telepraca zyskują coraz więcej zwolenników, także wśród pracodawców. Czy zatem punktualność straciła już na znaczeniu? Na ponad 17,5 tys. ofert pracy, zamieszczonych aktualnie w serwisie Pracuj.pl, tylko w około 50, wśród wymagań stawianych kandydatom wymieniona jest ta zaleta.

Więcej...  

Wiele wskazuje na to, że znaczenie tradycyjnych struktur sąsiedzkich (np. dzielnica czy lokalne organizacje) maleje i mają one coraz mniejszy wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, szczególnie w zakresie budowania relacji z innymi ludźmi. Czy oznacza to, że nasze kontakty z innymi są coraz uboższe?

Zdecydowanie nie! Z artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Personal relationships” wynika, że naszym nowym „sąsiedztwem” stają się po prostu coraz częściej osoby, z którymi współpracujemy zawodowo. Przedstawione w nim badania pokazały, że osoby, które przechodziły na emeryturę na początku XXI wieku, były bardziej skłonne do utrzymywania osobistych relacji i powiązań towarzyskich z byłymi współpracownikami, niż ci, którzy przechodzili na emeryturę w latach 90-tych. Zależność ta dotyczyła w takim samym stopniu obu płci.

Więcej...  

Jednym z najważniejszych zadań managera jest takie zarządzanie pracownikami, by dzięki ich pracy firma osiągała swoje cele i przynosiła jak największe zyski. Nie jest to zadanie łatwe, o czym przekonał się każdy, kto choć przez kilka miesięcy kierował zespołem ludzi. Aby pracownik osiągał bardzo dobre wyniki musi być spełnionych kilka warunków, mi.in.: powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności wymaganą na danym stanowisku; powinien mieć poczucie, że jest wystarczająco wynagradzany za swoja pracę; powinien być zaangażowany w to co robi i zmotywowany do pracy, a także mieć poczucie odpowiedzialności za wykonanie powierzonych mu zadań. Ważne jest także to, aby dobrze czuł się on w miejscu pracy oraz z ludźmi, z którymi spędza większość swojego czasu. Podobne zestawienia można znaleźć w wielu książkach i artykułach skierowanych do kadry zarządzającej. Jest jeszcze jeden czynnik, o którym często się zapomina: cechą najlepszych pracowników jest to, że posiadają oni ogromny potencjał do wykonywania takiej, a nie innej pracy.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne