human resources

Autokontrakt to narzdzie szkoleniowe uatwiajce uczestnikom wdroenie zdobytej podczas zaj wiedzy. Wykorzystujc regu zaangaowania Roberta Cialdiniego pozwala zwikszy prawdopodobiestwo wykorzystania nowych umiejtnoci i zaplanowania zmian wraz z uwzgldnieniem ewentualnych ryzyk, ktre bd si z tym wiza. Moe te zosta wykorzystane jako element uzupeniajcy inne dziaania rozwojowe z obszaru HRM powizane z tematem szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Zarzdzanie wiekiem to temat budzcy coraz wiksze zainteresowanie wrd rodowisk biznesowych i specjalistw zajmujcych si szeroko pojtym HRM. Firmy patrzce strategicznie na proces zarzdzania zasobami ludzkimi ju teraz przygotowuj si na skutki starzenia si wielu spoeczestw europejskich. Naprzeciw temu zagadnieniu stanli midzy innymi specjalici z IKEA RETAIL sp. z o.o., ktrzy opracowali kompleksowy plan rozwiza dedykowanych pracownikom, ale i klientom powyej 50 roku ycia. Efekty ich pracy zostay nagrodzone w oglnopolskim konkursie ?PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+?.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Rozmowa kwalifikacyjna to dla wielu osb ubiegajcych si o posad duy stres. Truizmem jest stwierdzenie, e warto si do niej przygotowa. Mniej oczywiste jest jednak to, w jaki sposb to zrobi i na co w szczeglnoci zwrci uwag. Najpewniej warto tutaj zda si na eksperta, a takim jest bez wtpienia Angelika niegocka, ktra w swojej ksice ?Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujcych? moe nam w tym pomc. Tym samym pragniemy poleci Pastwu zapoznanie si z II wydaniem tej publikacji, ktre ukazao si w tym roku nakadem Wydawnictwa OnePress.

Więcej...  

Nasza droga zawodowa to w duej mierze wynik przypadku lub zbiegu okolicznoci ? tak przynajmniej twierdzi wikszo osb (63%), ktre wziy udzia w sondzie portalu Pracuj.pl. Sonda zostaa przeprowadzona 16 maja 2011 r., na profilu Pracuj.pl w serwisie Facebook. Wziy w niej udzia 382 osoby.

Więcej...  

Elastyczny czas pracy, zadaniowe podejcie do obowizkw i telepraca zyskuj coraz wicej zwolennikw, take wrd pracodawcw. Czy zatem punktualno stracia ju na znaczeniu? Na ponad 17,5 tys. ofert pracy, zamieszczonych aktualnie w serwisie Pracuj.pl, tylko w okoo 50, wrd wymaga stawianych kandydatom wymieniona jest ta zaleta.

Więcej...  

Jednym z najwaniejszych zada managera jest takie zarzdzanie pracownikami, by dziki ich pracy firma osigaa swoje cele i przynosia jak najwiksze zyski. Nie jest to zadanie atwe, o czym przekona si kady, kto cho przez kilka miesicy kierowa zespoem ludzi. Aby pracownik osiga bardzo dobre wyniki musi by spenionych kilka warunkw, mi.in.: powinien posiada odpowiedni wiedz i umiejtnoci wymagan na danym stanowisku; powinien mie poczucie, e jest wystarczajco wynagradzany za swoja prac; powinien by zaangaowany w to co robi i zmotywowany do pracy, a take mie poczucie odpowiedzialnoci za wykonanie powierzonych mu zada. Wane jest take to, aby dobrze czu si on w miejscu pracy oraz z ludmi, z ktrymi spdza wikszo swojego czasu. Podobne zestawienia mona znale w wielu ksikach i artykuach skierowanych do kadry zarzdzajcej. Jest jeszcze jeden czynnik, o ktrym czsto si zapomina: cech najlepszych pracownikw jest to, e posiadaj oni ogromny potencja do wykonywania takiej, a nie innej pracy.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

?Ocena okresowa 360 stopni moe zmieni twoje ycie? ? tak brzmia tytu wstpnego artykuu jednego z ostatnich numerw czasopisma ?Fortune?. Podobny pogld zosta wyraony przez redakcj pisma ?Business Week? prezentujcego panujcy wrd menederw wysokiego szczebla pogld na temat ocen 360 stopni: ?wzmacnia samoocen, pomaga menederom w uzyskaniu wikszej rwnowagi w yciu i uczy ich, jak by bardziej efektywnymi w pracy i w domu?. W oparciu o studium wykonane przez firmy konsultingowe i dystrybutorw narzdzi przeprowadzania wielordowych ocen pracowniczych: ?Kada z firm z listy 500 pisma ?Fortune? albo to robi, albo o tym myli?.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Partnerzy

Psychologia Spoeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne