szkolenia

Ćwiczenie z zakresu autoprezentacji. Może zostać wykorzystane jako element zapoznawczy w czasie szkoleń z tego zakresu. Dzięki przyjętej formule nadaje się też jako „lodołamacz” otwierający uczestników na aktywny udział w zajęciach i niwelujący lęk przed oceną. Dodatkowo może ono stanowić element ułatwiający określenie wyjściowego poziomu kompetencji autoprezentacyjnych uczestników szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Autokontrakt to narzędzie szkoleniowe ułatwiające uczestnikom wdrożenie zdobytej podczas zajęć wiedzy. Wykorzystując regułę zaangażowania Roberta Cialdiniego pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo wykorzystania nowych umiejętności i zaplanowania zmian wraz z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk, które będą się z tym wiązać. Może też zostać wykorzystane jako element uzupełniający inne działania rozwojowe z obszaru HRM powiązane z tematem szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Większość firm zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności pracowników. Problemem pozostają jednak kwestie organizacyjne – szkolenie oznacza nie tylko koszty, ale często także „odciąganie” pojedynczych pracowników od codziennych zadań. Jest jednak rozwiązanie, które pozwala ten problem ograniczyć.

Więcej...  

„Starcie nawijaczy” to krótkie ćwiczenie doskonałe do wykorzystania podczas spotkań integracyjnych, jak i w czasie szkoleń. Może być stosowane jako lodołamacz poprawiający atmosferę podczas zajęć lub zadanie energetyzujące. Nadaje się do przeprowadzenia w sali szkoleniowej lub na powietrzu. Ćwiczenie wykonywane jest w parach.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„Aforyzmy” to ćwiczenie, które publikowaliśmy  już wcześniej na naszym portalu w wersji przeznaczonej na szkolenie sprzedażowe. Tym razem udostępniamy jego modyfikację dotyczącą tematyki współpracy w zespole. Może też ono posłużyć jako dodatkowa forma weryfikowania postaw uczestników szkolenia związanych ze współpracą w zespole. Odpowiednio przeprowadzone pozwala także przełamać początkowy opór przed szkoleniem z tego zakresu, szczególnie w grupach, które uczestniczyły wcześniej w podobnych zajęciach. Zaletą „Aforyzmów” jest też swoboda w wybraniu przez trenera kierunku, w którym ma podążyć grupa, jeżeli chodzi o rozumienie tematu.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Ćwiczenie służy zachęceniu uczestników do wielowymiarowego zbadania określonej trudności lub problemu, przed którym stają w kontekście omawianego tematu szkolenia. Dodatkowo może ono stanowić dobry element otwierający zajęcia, na podstawie, którego można określić, jaki jest wyjściowy poziom wiedzy uczestników w zakresie omawianego zagadnienia. Zadanie powinno być realizowane w czterech zespołach.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Pytanie: Jestem menedżerem ds. promocji w jednej z polskich firm produkcyjnych. Zdaję sobie sprawę, jak ważny na moim stanowisku jest systematyczny rozwój kompetencji i ciągłe doskonalenie moich umiejętności. Dlatego staram się uczestniczyć w jak największej ilości szkoleń i konferencji, które poszerzają moją wiedzę. Chętnie korzystam też z okresowej możliwości odbycia sesji coachingowych proponowanych mi przez mojego pracodawcę.

Gdyby ktoś mnie zapytał czy jestem osobą zorientowaną na rozwój to bez wahania odpowiedziałbym, że „tak”. Z drugiej strony nader często zdarza mi się nie realizować „zadań domowych”, które otrzymuję od swojego coacha. Tak samo bywa po szkoleniach, w których uczestniczę. Niby otrzymuję pakiet fajnych ćwiczeń i metod, które warto trenować, aby zaczęły przynosić rezultaty i można je było wdrożyć do codziennej praktyki, ale wiele z nich mi umyka. Prawdopodobnie dzieje się tak ze względu na mój „słomiany zapał”, bo nie potrafię przez dłuższy czas utrzymać motywacji do tego, aby je realizować na co dzień. W jaki sposób mogę sobie pomóc, aby lepiej i więcej technik i metod wykorzystywać i ćwiczyć, gdy nie ma przy mnie trenera czy coacha?

Marek, menedżer ds. promocji

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Kim jest trener biznesu? Jakie kompetencje powinien posiadać i w jaki sposób winien prowadzić zajęcia, aby przybliżyły one uczestników do realizacji celów biznesowych? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Jarosław Holwek w książce „Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podręcznik trenera biznesu.” Z jakim skutkiem? Niezłym.

Więcej...  

„Aforyzmy” to ćwiczenie, które idealnie nadaje się na otwarcie sesji treningowej poświęconej kompetencjom sprzedażowym. Może też posłużyć trenerowi jako dodatkowa forma weryfikowania postaw oraz wiedzy uczestników szkolenia związanej z procesem sprzedaży. Odpowiednio przeprowadzone pozwala także przełamać początkowy opór przed szkoleniem z tego zakresu, szczególnie w grupach, które uczestniczyły wcześniej w podobnych zajęciach. Zaletą „Aforyzmów” jest też swoboda w wybraniu przez trenera kierunku, w którym ma podążyć grupa jeżeli chodzi o rozumienie tematu.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„Podwładny specjalista” to ćwiczenie umożliwiające pracę nad samooceną zawodową oraz współpracą w zespole. Dobrze sprawdza się jako element wprowadzający do szkoleń z tego zakresu. Przy odpowiednim omówieniu przez trenera może być dodatkową formą rozwoju samoświadomości zespołu biorącego udział w zajęciach.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„Pytania detektywa” łączy funkcje lodołamacza i ćwiczenia rozwijającego umiejętności stosowania pytań otwartych i zamkniętych. Jest łatwe do przeprowadzenia i nie wymaga przygotowywania specjalnych materiałów. Procedura tego ćwiczenia oparta została o popularną niegdyś zabawę towarzyską „Detektywi”.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„TRZYMAJ – PUŚĆ” to krótkie ćwiczenie grupowe wykorzystywane tak podczas spotkań towarzyskich, jak i w czasie szkoleń miękkich. Może być stosowane jako lodołamacz poprawiający atmosferę podczas zajęć lub zadanie energetyzujące. Nadaje się też jako element szkolenia obrazujący zależności między komunikacją werbalną i niewerbalną. Trener może je przeprowadzić w pomieszczeniu lub na powietrzu.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Wieża budowana z papieru to jedno z popularniejszych ćwiczeń szkoleniowych. W zależności od wariantu przyjętego przez trenera bywa wykorzystywana do ukazania uczestnikom mechanizmów związanych ze współpracą w zespole, komunikacją interpersonalną czy zarządzaniem czasem. W niniejszym materiale przedstawiono krótszą wersję tego ćwiczenia. Dzięki temu może być ono stosowane także jako ćwiczenie energetyzujące lub lodołamacz.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Krótka zagadka logiczna z wykorzystaniem geometrii. Idealna jako ćwiczenie energetyzujące lub przerywnik podczas szkolenia. Proste i szybkie w wykonaniu.

Cele:

  1. Pobudzenie poznawcze uczestników szkolenia.
  2. Poprawa atmosfery w zespole.
Zaloguj się, aby zobaczyć...  

TMET to ćwiczenie ukierunkowane na szkolenia z zakresu planowania, zarządzania projektami oraz gospodarowaniem czasem. Najlepiej stosować tą metodę jako element ułatwiający wdrożenie omawianych zagadnień teoretycznych związanych z tą tematyką w codzienną praktykę zawodową. Doskonale sprawdza się zarówno w formie zadania wykonywanego indywidualnie jak i zespołowo. W wariancie grupowym ćwiczenie daje jednak najlepsze efekty.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Ćwiczenie „Twój akronim” jest przeznaczone do przeprowadzenia w grupie, która dopiero zaczyna ze sobą współpracować. Pozwala ono uczestnikom lepiej się poznać i dowiedzieć o sobie ciekawych informacji. Ćwiczenie można także stosować jako tzw. lodołamacz (ang. icebreaker), czyli technikę służącą polepszeniu klimatu w zespole podczas prowadzenia szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Ćwiczenie „Prawdy i kłamstwa na przywitanie” bardzo dobrze nadaje się do przeprowadzenia w grupie, która dopiero zaczyna ze sobą współpracować. Pozwala ono uczestnikom lepiej się poznać i dowiedzieć o sobie ciekawych informacji. Ćwiczenie można także stosować jako tzw. lodołamacz (ang. icebreaker), czyli technikę służącą polepszeniu klimatu w zespole podczas prowadzenia szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Szkolenia z komunikacji, szkolenia z zarządzania czasem (a właściwie bardziej poprawnie z zarządzania sobą w czasie), szkolenia z negocjacji, szkolenia z rozwiązywania konfliktów oraz wiele, wiele innych. Powstaje wrażenie, że każda szanująca się firma raz na jakiś czas musi szkolić swoich pracowników. Firmy szkoleniowe atakują nas swoimi ofertami. Gdzie nie spojrzysz – wszyscy się szkolą. Czy w tym chaosie wszechobecnej popularyzacji wiedzy nie zapomina się o głównych ideach leżących u podstaw szkoleń?

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Podczas szkoleń bardzo często zdarza się, że trener przeprowadza ćwiczenia, których celem jest rozluźnienie uczestników lub pobudzenie ich do myślenia i kreatywnego podejścia do analizowanego zagadnienia. Skąd wziąć takie krótkie ćwiczenia? Warto skorzystać z tych, które proponuje nam Charles Phillips w swojej książce „Myślę więc jestem. 50 łamigłówek wspomagających twórcze myślenie”.

Więcej...  

Tematyka zarządzania zasobami ludzkimi jest w ostatnich latach popularniejsza od wielu innych klasycznych zagadnień biznesowych. Co więcej, nowoczesne narzędzia związane z ZZL niejednokrotnie zmieniają globalną politykę firm. Coraz liczniejsze jest też grono osób, które poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Pewno nic w tym dziwnego, skoro w biznesie tak wiele zależy od „czynnika ludzkiego”.

Więcej...  

Według badania przeprowadzonego w maju b.r. przez Ipsos na zlecenie portalu Nowoczesna Firma we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania w ramach projektu "Szkolenia w Polsce. Era Profesjonalizacji", niemal połowa Polaków (47 proc.) odczuwa potrzebę poszerzania swoich kwalifikacji i umiejętności. W podobnym badaniu przeprowadzonym w 2000 roku tylko 31 proc. Polaków wyrażało zainteresowanie poszerzaniem swoich kwalifikacji.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne