Połowa Polaków chce poszerzać swoją wiedzę i umiejętności
Redakcja   
środa, 28 lipca 2010 08:13

Według badania przeprowadzonego w maju b.r. przez Ipsos na zlecenie portalu Nowoczesna Firma we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania w ramach projektu "Szkolenia w Polsce. Era Profesjonalizacji", niemal połowa Polaków (47 proc.) odczuwa potrzebę poszerzania swoich kwalifikacji i umiejętności. W podobnym badaniu przeprowadzonym w 2000 roku tylko 31 proc. Polaków wyrażało zainteresowanie poszerzaniem swoich kwalifikacji.

Polacy chcą przede wszystkim uczyć się języków obcych (29 proc. wskazań), zdobywać umiejętności informatyczne (27 proc.), kwalifikacje potrzebne do zdobycia pracy (20 proc.), poszerzać wiedzę związaną z hobby (20 proc.), umiejętności osobiste tj. organizacja czasu, autoprezentacja itp. (18 proc.), zdobywać umiejętności w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia biznesu (15 proc.) a także wiedzę ogólnospołeczną (19%).

Potrzebę poszerzania wiedzy i umiejętności w równym stopniu deklarują kobiety i mężczyźni, lecz różnie w poszczególnych grupach wiekowych. Potrzebę zdobywania nowej wiedzy i umiejętności częściej od innych deklarują osoby w wieku 20-24 lat oraz 25-29 lat (odpowiednio 74% i 70% zainteresowanych). Wśród osób, które przekroczyły 30 rok życia zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności stopniowo spada, jednak pozostaje relatywnie wysokie, jeśli porównać tegoroczne wyniki z danymi z badania przeprowadzonego w roku 2000. W grupie osób w wieku 50-59 lat zainteresowanie poszerzaniem swojej wiedzy deklaruje obecnie 31 proc., 8 lat wcześniej odsetek ten wynosił 16 proc. W grupie osób powyżej 59 roku życia zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności jest 19 proc., w 2000 roku takich osób było tylko 2 proc. Osoby po 50 roku życia są najbardziej zainteresowane wiedzą ogólnospołeczną i rozwijaniem hobby.

Im wyższe wykształcenie, tym większe zainteresowanie poszerzaniem swojej wiedzy, choć również wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym zainteresowanie rozwojem pozostaje na dość wysokim poziomie (ok. 40 proc.). Najbardziej zainteresowane własnym rozwojem są osoby uczące się i studiujące (72 proc.), a więc te, które dopiero wkroczą na rynek pracy. Kształcić się też chce ponad połowa osób już pracujących. Warto także zauważyć, że poszerzać swoje kwalifikacje chce aż 48 proc. osób zajmujących się domem oraz 52 proc. osób bezrobotnych.

Badanie zrealizowane zostało w dniach od 8 do 13 maja 2008 metodą indywidualnych wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnej próbie losowo- kwotowej 1011 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Statystyczny błąd oszacowań dla tej liczebności pozostaje nie większy niż (+/-) 3,2% na poziomie ufności 0,95.

Przede wszystkim Internet i telewizja

Zapytani o sposoby zdobywania i poszerzania wiedzy Polacy najczęściej wymieniają korzystanie z Internetu (27 proc. wskazań). Kolejne miejsca zajmuje oglądanie programów edukacyjnych i naukowych w telewizji (24 proc.) oraz lektura książek i wydawnictw fachowych (20%). Udział w szkoleniach, kursach i wykładach wymieniło 13 proc. respondentów. Wyraźnie mniej popularne są szkolenia e-learningowe oraz korzystanie z multimediów (3%) a także kursy korespondencyjne (2%). W roku 2008 ponad 1/4 Polaków (25 proc) w wieku 15 lat i więcej zamierza uczestniczyć w jakichś kursach lub szkoleniach, najczęściej w kursach języków obcych (13 proc.) i w specjalistycznych kursach zawodowych (10 proc.).

O raporcie Szkolenia w Polsce

Raport "Szkolenia w Polsce" zawiera wyniki, opinie i analizy ekspertów i może stanowić pomoc w wytyczaniu planów i realizowaniu projektów związanych z zarządzaniem rozwojem ludźmi w firmie. Autorem głównej części raportu jest Małgorzata Hunin z Demos Polska. Raport zawiera tabele z wynikami zrealizowanych badań, prezentowane między innymi w zależności od wykształcenia, miejsca zamieszkania, statusu zawodowego, dochodów. Raport wskazuje wielkość aktualnego rynku szkoleń w Polsce, pozwala na obserwację zmian zachodzących w ostatnich latach. Jest narzędziem służącym do prognozowania, planowania, rekomendacji rynkowych i podejmowania decyzji zarówno ze strony firm dostawców, jak również odbiorców usług szkoleniowych.

Adresatami projektu i raportu jest kadra zarządzająca i dyrektorzy personalni dużych i średnich przedsiębiorstw odpowiedzialni za rozwój i motywowanie personelu. Adresatami raportu są również przedstawiciele firm szkoleniowych w przedsiębiorstwach na terenie całej Polski oraz dostawcy narzędzi i technologii do realizacji i prowadzenia szkoleń.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Komentarze  

 
#1 papy dachowe 2017-03-23 09:38
Nie mogło być lepiej. Świetnie. Pozdrawiam
 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne