marketing

Jak pokazuj wyniki bada przeprowadzonych przez Xiaoyan Deng z Ohio State University, tendencja do nasyconych kolorami katalogw, plakatw czy ulotek reklamujcych konkretne produkty, moe by nieskuteczna. Okazuje si bowiem, e naszemu mzgowi bardziej pomaga skupi si na tym, co istotne, przegldanie promowanych produktw w czerni i bieli.

Więcej...  

Nie ma ci na Facebooku ? nie istniejesz. To dotyczy take firm i instytucji. Specjalici z najwikszych agencji interaktywnych w Polsce, psychologowie spoeczni i medioznawcy w ramach nowych studiw podyplomowych Social Media w Szkole Wyszej Psychologii Spoecznej poka, jak zaistnie w sieci i czerpa z tego korzyci biznesowe. Rekrutacja trwa.

Więcej...  

Czy temperatura i ciar dotykanego przedmiotu wpywaj na nasze postrzeganie i proces podejmowania decyzji? Na takie pytanie postanowiy odpowiedzie studentki SWPS, dziki czemu wygray I Wrocawski Konkurs Bada Psychologicznych.

Więcej...  

Robic dzi zakupy w hipermarkecie czy pobliskim sklepie osiedlowym nie trudno odnale typowe dla handlu detalicznego pakiety zawinitych w jedn foli dwch rnych produktw, z ktrych jeden jest ?oczywicie? za darmo. Opublikowane niedawno badania dowodz, e ta niezwykle popularna strategia handlowa moe si jednak przyczynia do dewaluacji wartoci obu czonych promocyjnie produktw.

Więcej...  

Projektant interakcji czowiek-komputer, architekt informacji czy broker informacji to profesje, ktre odgrywaj coraz wiksz rol w naszym spoeczestwie. Wychodzc naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistw z tych dyscyplin, SWPS uruchamia now specjalno na kierunku psychologia. Jej absolwenci mog by cennymi specjalistami, ktrych umiejtnoci bdzie mona wykorzysta w biznesie.

Więcej...  

Psychologia biznesu to nowa specjalno dostpna w ofercie Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej od nowego roku akademickiego. Kandydaci maj do wyboru specjalizacj z psychologii marketingu i zarzdzania zasobami ludzkimi. Program specjalnoci zosta opracowany przez Instytut Psychologii Ekonomicznej SWPS.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Spoeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne