Dotyk wpływa na decyzje konsumenckie
Redakcja   
czwartek, 08 marca 2012 20:52

Czy temperatura i ciężar dotykanego przedmiotu wpływają na nasze postrzeganie i proces podejmowania decyzji? Na takie pytanie postanowiły odpowiedzieć studentki SWPS, dzięki czemu wygrały I Wrocławski Konkurs Badań Psychologicznych.

Okazuje się, że poprzez dotyk aktywujemy symboliczne skojarzenie, który później wpływa na sposób myślenia oraz zachowanie. Co więcej, te same informacje, które odbieramy przez zmysły wpływają na nas w różny sposób, w zależności od poziomu wrażliwości dotykowej jaki mamy. Co za tym idzie, wrażenia dotykowe odgrywają istotną rolę w procesie podejmowania decyzji. Według młodych badaczek to bardzo ważne wnioski przydatne w takich dziedzinach, jak marketing oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

– Taktyki dotykowe to zdaniem wybitnych naukowców rewolucja w dziedzinie wpływu i komunikacji społecznej – tłumaczą Miriam Faderewski i Patrycja Grzelewska, autorki badania. – Poprzez subtelne zmiany otoczenia możemy nieświadomie kierować zachowaniem innych osób. To pokazuje, jak silne znaczenie ma dla nas środowisko, w którym pracujemy, gdy na przykład prezentujemy produkt lub siebie – podkreślają.

Wyniki badania pokazują, że dotykając ciężkiego i ciepłego kubka aktywujemy rozważne myślenie, które sprawia, że z większą dokładnością i starannością wykonujemy powierzone zadanie. Osoby trzymające ciężkie oraz ciepłe przedmioty traktują je jako ważniejsze. Wpływ ciężaru oraz ciepła na sądy o ważności wykonywanego zadania nie jest jednak takim sam dla każdego człowieka. Istnieją różnice indywidualne w zakresie wpływu opisywanych doznań na zachowanie – osoby o wysokich wynikach w teście badającym preferencje dotykowe są bardziej świadome sygnałów dotykowych i przez to są pod ich mniejszym wpływem.

Młode badaczki wyjaśniają, że do przeprowadzenia badania zainspirowały je doniesienia ze świata neuronauki o roli brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej w reprezentacji dotyku oraz podejmowania decyzji. Jak mówią, ich badanie pokazało, że przyjemny bodziec, jakim jest nagroda w postaci ciepłego dotyku, może prowadzić do intuicyjnych procesów decyzyjnych.

Badanie zostało przeprowadzone wiosną 2011 r. na grupie 168 uczniów wrocławskich szkół średnich. Uczestnicy eksperymentu nie znali jego prawdziwego celu. Zostali poproszeni o udział w badaniach marketingowych, a ich zadaniem była ocena danego zapachu po tym, jak przez kilka sekund trzymali ciężki lub lekki oraz ciepły lub zimny kubek. Badanie zrealizowały Miriam Faderewski i Patrycja Grzelewska, studentki III roku psychologii pod kierunkiem mgr. Sławomir Prusakowskiego z wrocławskiego wydziału SWPS. Projekt badawczy zwyciężył w I Wrocławskim Konkursie Badań Psychologicznych, a jego wyniki zostaną opublikowane w „Polish Journal of Applied Psychology". Badanie otrzymało także wyróżnienie w konkursie referatów z dziedziny psychologii w XVI Studenckiej Sesji Naukowej.

Źródło: www.swps.pl.

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne