postawy zakupowe

Miesic temu informowalimy Pastwa o znacznych spadkach WOK. wita Boego Narodzenia nie wpyny niestety na popraw nastrojw Polakw. Mierzony przez Ipsos Wskanik Optymizmu Konsumentw (WOK) w grudniu rwnie utrzymuje si na niskim poziomie 76 pkt.

Więcej...  

Tak gwatownego spadku nastrojw konsumenckich nie byo ju dawno! Wraz z nastaniem listopada pogorszyy si one zdecydowanie. Wskanik Optymizmu Konsumentw (WOK) spad do poziomu 77 pkt. Zmiana wzgldem ubiegego miesica jest znaczna i przekracza 11 pkt.

Więcej...  

Po wrzeniowych umiarkowanych wzrostach optymizmu padziernik przynis dalsz popraw nastrojw konsumenckich. Wskanik Optymizmu Konsumentw wzrs o 1,8 pkt, osigajc poziom 88,2 pkt. Motorem obecnej poprawy w dalszym cigu s coraz lepsze oceny sytuacji gospodarczej.

Więcej...  

Po sierpniowym niewielkim pogorszeniu nastrojw konsumenckich wrzesie przynis ich umiarkowan popraw: Wskanik Optymizmu Konsumentw wzrs o 1,4 pkt, osigajc poziom 86,4 pkt. Wzrost ten moe nieco zaskakiwa w obliczu medialnych doniesie o nadchodzcym ponownie kryzysie, tym bardziej, e gwnym motorem wzrostu s troch lepsze oceny kondycji gospodarczej naszego kraju. Polacy jednak nie ulegaj najwyraniej panice.

Więcej...  

Wszystko, co dobre kiedy si koczy. Po kilku miesicach wzrostu, sierpie przynis niewielkie pogorszenie nastrojw konsumenckich, a przez to Wskanik Optymizmu Konsumentw osign poziom 85,03 pkt. Co prawda, zmiana wzgldem ubiegego miesica jest nieznaczna i nie przekracza 1 pkt, oznacza jednak zatrzymanie trendu wzrostowego, ktry trwa przez poprzednie 4 miesice. Zahamowanie dotychczasowego trendu oraz napywajce z mediw wypowiedzi ekspertw zapowiadajce spowolnienie gospodarcze mog oznacza dalszy spadek nastrojw w przyszoci.

Więcej...  

Niniejszy materia otrzymalimy od firmy Sdzucker Polska S.A. Zawiera wyniki bada ShopperTrends 2010 dotyczcych m.in. postaw wspczesnych konsumentw w zakresie wyboru produktw spoywczych oraz opis praktyk stosowanych w tym kontekcie przez producenta marki Cukier Krlewski. Studium to pokazuje jak przy ograniczonych moliwociach handlowych i marketingowych zwizanych ze specyfik produktu mona dostosowa swoj ofert do oczekiwa klientw.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Wedug mierzonego przez Ipsos Wskanika Optymizmu Konsumentw lipiec by kolejnym miesicem, ktry przynis niewielk popraw w nastrojach. W lipcu WOK osign poziom 84,8 pkt. Zmiana wzgldem ubiegego miesica bya jednak nieznaczna i wyniosa 1 pkt.

Więcej...  

Czerwiec przynis niewielk popraw w nastrojach konsumentw. Po wczeniejszej dugotrwaej tendencji spadkowej jest to trzeci miesic z rzdu, w ktrym mierzony przez Ipsos Wskanik Optymizmu Konsumentw WOK ronie.

Więcej...  

Wedug najnowszego badania Ipsos w maju ponownie poprawi si optymizm konsumentw. Po gwatownym obnieniu nastrojw w marcu jest to drugi miesic poprawy. Mierzony przez Ipsos Wskanik Optymizmu Konsumentw osign poziom 83,5 pkt (+4 pkt). Nadal jednak nie powrci jeszcze do poziomu sprzed marcowego spadku, cho obecnie rnica w stosunku do najwyszego poziomu wskanika zanotowanego w tym roku wynosi tylko 3 pkt.

Więcej...  

Po najwikszym od 2 lat spadku nastrojw, ktry mia miejsce w marcu, kwiecie przynis popraw. Wskanik Optymizmu Konsumentw mierzony przez Ipsos wzrs o 3 pkt osigajc poziom 79,1 pkt. Jest to jednak wci o 8 pkt mniej ni w lutym i nie mona jeszcze mwi o zatrzymaniu trendu spadkowego.

Więcej...  

Nie jest dobrze. Marzec przynis znaczne pogorszenie si nastrojw konsumenckich. Mierzcy je Wskanik Optymizmu Konsumentw Ipsos zanotowa spadek a o 10 pkt i wynosi obecnie 76,2 pkt. Trzeba tutaj wspomnie, e jest to najbardziej gwatowne pogorszenie nastrojw konsumenckich od dwch lat.

Więcej...  

Po czterech miesicach spadkw nastrojw luty przynis wreszcie lekk popraw mierzonego przez Ipsos Wskanika Optymizmu Konsumentw.

Więcej...  

W styczniu Wskanik Optymizmu Konsumentw czwarty miesic z rzdu odnotowa spadek.

Więcej...  

W grudniu br. nastroje konsumentw w Polsce lekko spady. Na tle 24 badanych przez Ipsos krajw wiata Polacy nale do grupy mniej optymistycznych narodw.

W tym miesicu Wskanik Optymizmu Konsumentw ponownie zanotowa lekki spadek osigajc wynik 87,2 pkt. Jest to rezultat o 1 pkt. gorszy, ni w listopadzie, ale jednoczenie o 2,4 pkt. lepszy, ni w grudniu ubiegego roku. Obecna zmiana jest niewielka, jednak ma swoje rdo w dwch nieco wyraniejszych przeciwnie dziaajcych czynnikach, ktrych wpywy czciowo si znosz. Z jednej strony poprawiy si oceny klimatu gospodarczego, co pozytywnie wpywa na poziom Wskanika, z drugiej jednak strony obniya si Skonno do Zakupw.

Więcej...  

Po miesicznej przerwie (brak danych z IPSOS) wracamy do informacji o zmianach we Wskaniku Optymizmu Konsumentw. Niestety wyglda na to, e w dalszym cigu utrzymuje si tendencja spadkowa.

Więcej...  

Ostatnio informowalimy o sierpniowym spadku Wskanika Optymizmu Konsumentw. Okazuje si, e we wrzeniu by on jeszcze wikszy ni miesic wczeniej. Wskanik osign warto 87,2 pkt, co z jednej strony odpowiada najwyszemu wynikowi ubiegorocznemu, z drugiej natomiast jest to te najniszy wynik osignity w tym roku.

Więcej...  

W sierpniu Wskanik Optymizmu Konsumentw WOK zanotowa najwikszy spadek od ponad roku - o 4,2 pkt., osigajc warto 92,6 pkt. Jego obecny poziom jest jednak wci wyszy, ni najlepszy, ubiegoroczny wynik z sierpnia 2009 (87,2 pkt).

Więcej...  

Pierwszy miesic wakacji przynis lekk popraw nastrojw ? Wskanik Optymizmu Konsumentw WOK wzrs o 2 pkt do 96,7 pkt. W kontekcie kilku ostatnich miesicy WOK systematycznie si poprawia. Nadal jednak obecnie jest wrd Polakw nieco wicej pesymistw ni optymistw, jeli pytamy ich o gospodark i sprawy materialne. Przy obecnym poziomie wskanika przewaga pesymistw wynosi tylko 3 pkt. procentowe.

Więcej...  

W czerwcu nastroje konsumentw nieco pogorszyy si. Znalazo to odzwierciedlenie w wyniku Wskanika Optymizmu Konsumentw, ktry spad o 2,4 pkt. w stosunku do maja i wynosi obecnie 94,3 pkt. Jest to wynik bardzo zbliony do wartoci z kwietnia tego roku (94,1 pkt.).

Więcej...  

Pierwsza poowa maja przyniosa kontynuacj poprawy nastrojw konsumentw, budowan przede wszystkim na wzrastajcym zaufaniu do krajowej gospodarki. Mierzony przez Ipsos Wskanik Optymizmu Konsumentw wzrs o 2,6 pkt. wzgldem kwietnia i wynosi obecnie 96,7 pkt. Jest to najwysza warto osignita od padziernika 2008 roku.

Więcej...  

Tragiczne wydarzenia w Smolesku oraz przeywana aoba narodowa nie zachwiay zaufaniem Polakw do krajowej gospodarki, a take oczekiwaniami dotyczcymi domowych finansw.

Więcej...  

Po ostatnich wzrostach optymizmu nastroje konsumenckie w marcu nieco si pogorszyy. Wskanik Optymizmu Konsumentw WOK wynosi 90,8 pkt., co oznacza spadek o 2 pkt. w porwnaniu do lutego. Jest to jednak wynik a o 24 pkt. wyszy od wyniku z marca ubiegego roku (67,2 pkt.), ktry by najniszym wynikiem dla tego wskanika od maja 1992 roku.

Więcej...  

Luty jest kolejnym miesicem, w ktrym nastpuje poprawa nastrojw konsumentw. Obecna warto Wskanika Optymizmu Konsumentw WOK mierzonego przez Ipsos wynosi 93,1 pkt., co oznacza wzrost o 4 pkt. w porwnaniu do stycznia.

Więcej...  

Wyglda na to, e konsumenci rozpoczli nowy rok 2010 w lepszych nastrojach. Mierzony przez Ipsos wskanik WOK wzrs o 5 pkt. (do 89,4pkt) w porwnaniu do grudnia 2009.

Konsumenci myl bardziej optymistycznie zarwno o sytuacji gospodarczej kraju, jak i o wasnych finansach.

Więcej...  

Dla wielu specjalistw z obszaru sprzeday i marketingu, wiedza o nastrojach i postawach konsumentw jest kluczowa dla doboru odpowiednich strategii handlowych. Dane te zwizane s z zachowaniem, wic doskonale wpisuj si w profil naszego portalu. Std te, chcc wyj na przeciw zainteresowaniom naszych Czytelnikw, postanowilimy informowa Was o zmianach w postawach ujawnianych w tym zakresie. W zwizku z tym przyjemnie jest nam poinformowa, e dziki uprzejmoci Ipsos od dnia dzisiejszego bd si u nas regularnie ukazywa informacje na temat Wskanika Optymizmu Konsumentw.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Spoeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne