Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – listopad 2011 – znaczny spadek nastrojów!
Redakcja   
piątek, 16 grudnia 2011 15:26

Tak gwałtownego spadku nastrojów konsumenckich nie było już dawno! Wraz z nastaniem listopada pogorszyły się one zdecydowanie. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) spadł do poziomu 77 pkt. Zmiana względem ubiegłego miesiąca jest znaczna i przekracza 11 pkt.

Trend wzrostowy, który obserwowano od ponad pół roku, z lekkim zachwianiem w sierpniu, w chwili obecnej załamał się całkowicie. Wskaźnik Optymizmu Konsumenckiego spadł do poziomu z marca bieżącego roku, a ten był najniższy od ponad dwóch lat. Załamanie dotychczasowego trendu, a także napływające z mediów wypowiedzi ekspertów zapowiadających spowolnienie gospodarcze, wraz z sygnałami z rządu przedstawiającymi konieczność wprowadzenia oszczędności, mogą wpłynąć na dalszy spadek nastrojów konsumenckich w najbliższym czasie.

Do niższego wyniku WOK najbardziej przyczyniła się gorsza ocena Klimatu Gospodarczego, którego notowania spadły o 17 pkt, osiągając poziom 63,1 pkt. Obniżeniu uległ także wskaźnik ogólnej oceny sytuacji bieżącej - zarówno oceny sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych (Wskaźnik Bieżący spadł o 8,3 pkt).

Zmalała Skłonność do Zakupów, uzyskując wynik 86,2 pkt (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła 7,4 pkt). Niemal wszyscy (96%) odnotowali wzrost cen w ostatnim roku, jednak ponad połowa Polaków (52%) twierdzi, że wzrosły one znacznie. Dodatkowo z miesiąca na miesiąc zwiększa się grupa osób obawiająca się znacznego przyśpieszenia tempa wzrostu cen (z 22% na 28%).

W chwili obecnej Polacy widzą przyszłość raczej w czarnych barwach - Wskaźnik Oczekiwań względem przyszłości zanotował znaczny spadek w stosunku do października (- 14,7 pkt). O 4,3% zmniejszyła się grupa osób twierdząca, że w ciągu najbliższego roku uda się odłożyć jakieś pieniądze (w stosunku do października). Ponad co piąty Polak (22%) przewiduje pogorszenie sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy i wszystko wskazuje na to, że obawy te mogą wzrastać.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów powstaje na bazie pytań zamieszczonym w sondażu realizowanym od grudnia 1991 roku. Sondaż przeprowadzany jest na reprezentatywnej próbie około 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 rok życia.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne