Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – sierpień 2011
Administrator   
wtorek, 13 września 2011 09:59

Wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Po kilku miesiącach wzrostu, sierpień przyniósł niewielkie pogorszenie nastrojów konsumenckich, a przez to Wskaźnik Optymizmu Konsumentów osiągnął poziom 85,03 pkt. Co prawda, zmiana względem ubiegłego miesiąca jest nieznaczna i nie przekracza 1 pkt, oznacza jednak zatrzymanie trendu wzrostowego, który trwał przez poprzednie 4 miesiące. Zahamowanie dotychczasowego trendu oraz napływające z mediów wypowiedzi ekspertów zapowiadające spowolnienie gospodarcze mogą oznaczać dalszy spadek nastrojów w przyszłości.

Do niższego wyniku WOK przyczyniły się gorsze oceny Klimatu Gospodarczego, który spadł o 1,2 pkt osiągając poziom 72,5 pkt. Skłonność do Zakupów spadła natomiast tylko o 0,5 pkt uzyskując wynik 93,4 pkt.
Na obecne obniżenie tych wskaźników mają przede wszystkim wpływ oceny sytuacji bieżącej, zarówno jeśli chodzi o ocenę sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuację materialną gospodarstw domowych (Wskaźnik Bieżący spadł o 2 pkt).

W momencie dokonania pomiaru, czyli w pierwszej połowie sierpnia, oczekiwania względem przyszłości były jeszcze dość optymistyczne - Wskaźnik Oczekiwań zanotował nawet nieznaczny wzrost w stosunku do lipca (+1,2 pkt), co jest związane z tym, że nieco więcej osób liczyło na poprawę sytuacji materialnej swoich gospodarstw domowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Z drugiej jednak strony konsumenci częściej niż w lipcu obawiali się szybszego wzrostu cen w ciągu roku i aż 72% Polaków uważało, że nie uda im się w tym czasie odłożyć jakichkolwiek pienię-dzy (+ 3,7 pkt proc.w stosunku do lipca). Jeśli te obawy będą nadal wzrastać, z pewnością przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji materialnej gospodarstw domowych również ulegną wkrótce pogorszeniu.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 4 a 11 sierpnia 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1009 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne