Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – wrzesień 2011
Redakcja   
środa, 05 października 2011 00:00

Po sierpniowym niewielkim pogorszeniu nastrojów konsumenckich wrzesień przyniósł ich umiarkowaną poprawę: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 1,4 pkt, osiągając poziom 86,4 pkt. Wzrost ten może nieco zaskakiwać w obliczu medialnych doniesień o nadchodzącym ponownie kryzysie, tym bardziej, że głównym motorem wzrostu są trochę lepsze oceny kondycji gospodarczej naszego kraju. Polacy jednak nie ulegają najwyraźniej panice.

Wskaźnik Klimatu Gospodarczego zanotował wzrost do poziomu 74,6 pkt (+2,2 pkt). Nastąpiło to przede wszystkim za sprawą lepszych ocen zmiany jaka nastąpiła w naszej gospodarce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Spadła liczba osób, które oceniają, że nastąpiło pogorszenie na rzecz tych, którzy uważają, że sytuacja ta się nie zmieniła.

Skłonność do Zakupów natomiast wzrosła minimalnie - tylko o 0,8 pkt i jest na poziomie 94,3 pkt.
Obecnemu wzrostowi optymizmu towarzyszy poprawa oczekiwań inflacyjnych. We wrześniu prawie o 10 punktów procentowych spadł odsetek osób, które uważają, że w ciągu ostatniego roku ceny znacznie wzrosły, a o prawie 5 punktów procentowych zmalał udział osób uważających, że w najbliższych miesiącach ceny będą wzrastać jeszcze szybciej niż obecnie. Może być to związane z obniżkami cen paliwa, które miały miejsce pod koniec wakacji oraz ogólnym wyhamowaniem wzrostu cen towarów i usług.

Innym czynnikiem, który mógł rozbudzić nadzieje części Polaków i wpłynąć na wzrost optymizmu są nadchodzące wybory parlamentarne.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 a 14 września 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1013 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne