Zwierzęce instynkty - recenzja
Maciej Chabowski   
poniedziałek, 10 października 2011 20:07

W jaki sposób funkcjonuje gospodarka? Do niedawna ekonomiści odpowiadali na to pytanie zakładając, że ludzie w racjonalny sposób dążą do maksymalizowania swoich profitów wykorzystując w tym celu wszelkie sprzyjające okazje. Tymczasem naukowcy specjalizujący się w innej dyscyplinie naukowej – psychologii – doszli w swoich badaniach do wniosku, że nasze decyzje poprzedzane są afektem.

Te pozornie dwa odrębne kierunki i niezwiązane ze sobą badania uzupełniają się dziś doskonale. Uświadamiają nam to George A. Akerlof (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2001 roku) i Robert J. Shiller w książce „Zwierzęce instynkty” opublikowanej przez Wydawnictwo Studio Emka. Odnosząc się do teorii Keynesa, autorzy pokazują, jak istotną rolę w zjawiskach ekonomicznych pełni człowiek, a dokładniej jego nieprzewidywalna i nieracjonalna natura.

Śmiałe tezy powinny być jednak poparte wnikliwą analizą problemu. Nie inaczej jest w przypadku pracy Akerlofa i Shillera, którzy odnoszą się do licznych badań oraz teorii makroekonomicznych. Dokonują oni wielopoziomowego zobrazowania tego, jak „czynnik ludzki” determinować może procesy kształtujące współczesną gospodarkę.

„Zwierzęce instynkty” to jednakże książka wymagająca od czytelnika, a zwłaszcza profana ekonomii, dużej koncentracji i zaangażowania. Ten wysiłek intelektualny ma jednak moim zdaniem wysoką stopę zwrotu. W zamian czytelnik otrzyma bowiem dużą dawkę ciekawej, ale też inspirującej do praktycznych implikacji, wiedzy, która znacznie poszerza popularną perspektywę stricte psychologiczną. Sprawia to, że pozycję tą polecam osobom, którym w natłoku wydawniczej papki brakuje dziś wartościowych merytorycznie pozycji, które poszerzają horyzonty i pozwalają lepiej zrozumieć dynamikę otaczającej nas rzeczywistości ekonomicznej.

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne