Współpraca

Pragniemy być dla Państwa nie tylko źródłem informacji i wartościowych materiałów, ale także Partnerami do współpracy. Osoby lub firmy zainteresowane taką możliwością zapraszamy do zapoznania się z poniższymi propozycjami naszej Redakcji.

Publikacja materiałów i artykułów

Chętnie nawiążemy współpracę z psychologiami, trenerami biznesu, a także innymi specjalistami zajmującymi się psychologią biznesu, którzy zainteresowani są opublikowaniem na łamach naszego Portalu artykułów oraz innych materiałów i opracowań specjalistycznych. Interesują nas również wywiady, sprawozdania z badań naukowych, relacje z konferencji branżowych, a także porady dotyczące użytkowania narzędzi i metod HR oraz inne wskazówki przydatne w biznesie. Otwarci jesteśmy także na publikację cykli felietonowych pisanych przez praktyków związanych z bieżącymi wydarzeniami i trendami w biznesie.

Przyjmujemy zarówno opracowania nigdzie nie publikowane, jak i te, które zostały już opublikowane (przy zachowaniu odpowiednich warunków związanych z prawami autorskimi). Nasi Autorzy nie otrzymują honorarium. Oferujemy natomiast możliwość zamieszczenia pod tekstem odsyłacza do strony domowej Autora lub Jego Firmy. Pod zamieszczonym artykułem chcielibyśmy ponadto umieścić krótką notkę o Autorze oraz Jego fotografię. W przypadku stałej współpracy istnieje możliwość promowania Autora oraz Jego Firmy w bazie specjalistów i firm świadczących usługi dla biznesu.

W przypadku niektórych materiałów konieczne może okazać się zredagowanie tekstu. Przed opublikowaniem materiały te będą zatem sprawdzane pod kątem ich wartości merytorycznej oraz poprawności stylistycznej. Po dokonaniu ewentualnych zmian zostaną one odesłane do ostatecznej autoryzacji. Publikacja następuje zatem dopiero po uzyskaniu ostatecznej zgody Autora. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub zmian i skrótów w nadesłanych materiałach oraz do nadawania im innych tytułów.

Informacje o konferencjach i szkoleniach

Firmy i instytucje zainteresowane współpracą zachęcamy także do nadsyłania do nas informacji o planowanych konferencjach, bezpłatnych szkoleniach, warsztatach i wykładach otwartych, związanych z psychologią biznesu. Wiadomość o tych wydarzeniach powinny zawierać następujące informacje: tytuł konferencji lub szkolenia, data rozpoczęcia i zakończenia, miejsce, organizator, opis i program wydarzenia, a także dane kontaktowe.

Istnieje także możliwość komercyjnej współpracy w tym zakresie. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do działu Reklama.

Nowości wydawnicze i czasopisma

Wydawców książek z zakresu psychologii biznesu oraz dziedzin pokrewnych zachęcamy do przesyłania informacji o nowościach wydawniczych oraz egzemplarzy recenzenckich na adres naszej redakcji. O najciekawszych poinformujemy naszych Czytelników.

Proponujemy także stałą współpracę Redakcjom czasopism i periodyków branżowych poprzez cykliczne zamieszczanie informacji o zawartości bieżących numerów tych wydawnictw. Gotowi jesteśmy także zaoferować współpracę na wyłączność po wcześniejszym ustaleniu warunków współpracy.

W zamian oczekujemy propozycji dotyczących publikacji artykułów opartych na wybranych fragmentach tych publikacji.

Patronat medialny

Działalność naszego portalu to także wspieranie ciekawych wydawnictw, spotkań czy imprez promujących rzetelną wiedzę psychologiczną. Dlatego oferujemy naszym Partnerom patronat medialny obejmujący m.in.:

1. Umieszczenie zapowiedzi wydawnictwa lub wydarzenia (opis, harmonogram, zdjęcia, linki na stronę oraz logo organizatora) w dziale Wydarzenia lub Recenzje.

2. Umieszczenie logo organizatora na jednej z podstron portalu wśród instytucji współpracujących z Portalem.

3. Umieszczenie specjalnie przygotowanej informacji w newsletterze wysyłanym naszym Subskrybentom.

4. Opublikowanie artykułu lub wywiadu z możliwością dodatkowej informacji na stronie głównej portalu.

5. Promowanie wydawnictwa lub publikacji w zaprzyjaźnionym z nami Polskim Portalu Psychologii Społecznej.

6. Umieszczenie relacji lub fotorelacji z wydarzenia.

Od naszych Partnerów oczekujemy natomiast:

1. Umieszczenia logo portalu Psychologia-Biznesu.pl na wszelkich materiałach promujących wydarzenie lub wydawnictwo (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, zaproszenia) oraz na internetowej stronie imprezy.

2. Zawarcie informacji o patronie medialnym portalu w radiowych i telewizyjnych spotach reklamujących wydarzenie lub wydawnictwo.

3. Zapewnienie możliwości ekspozycji materiałów promocyjnych portalu (bannery, roll up'y, ulotki) w trakcie trwania imprezy lub umieszczenia logo portalu w publikowanym wydawnictwie.

4. Przekazywanie informacji słownej o patronie medialnym portalu w zapowiedziach słownych np. na scenie, odbywających się w trakcie imprezy.

5. W przypadku wydarzeń płatnych przekazanie Polskiemu Portalowi Psychologii Społecznej uzgodnionej wcześniej ilości wejściówek, które mogą zostać rozdysponowane w konkursach dla naszych Czytelników lub wykorzystane przez osoby zaproszone przez naszą Redakcję.

6. W przypadku wydawnictw przekazanie Polskiemu Portalowi Psychologii Społecznej uzgodnionej wcześniej ilości egzemplarzy, które mogą zostać rozdysponowane w konkursach dla naszych Czytelników.

Inne perspektywy

Jeśli oprócz wymienionych wyżej form współpracy macie Państwo pomysły na inne wspólne działania to zapraszamy do kontaktu z naszą Redakcją. Jesteśmy również otwarci na Wasze sugestie, opinie oraz uwagi krytyczne dotyczące koncepcji naszego Portalu.

 

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne