Psychologia biznesu w SWPS
Redakcja   
wtorek, 27 lipca 2010 14:41

Psychologia biznesu to nowa specjalność dostępna w ofercie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej od nowego roku akademickiego. Kandydaci mają do wyboru specjalizację z psychologii marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Program specjalności został opracowany przez Instytut Psychologii Ekonomicznej SWPS.

Psychologia biznesu to nowa specjalność na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jej studenci będą mieli możliwość prowadzenia badań z profesorami ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii wiodącymi w dziedzinie marketingu gospodarczego i politycznego, a także szansę zdobycia doświadczenia i realizowania projektów w firmach zajmujących się biznesem. Unikalnym elementem specjalności jest połączenie biznesu z prawem. Studenci będą uczęszczać na zajęcia z prawa handlowego, prawa działalności gospodarczej, prawa pracy czy prawa własności intelektualnej.

Historia rozwoju uniwersytetów, zwłaszcza amerykańskich, pokazuje jak łączenie biznesu z nauką przyczynia się do rozwoju społecznego. Dzieje się to poprzez popularyzację wiedzy naukowej i techniki – mówi prof. dr hab. Andrzej Falkowski. – W SWPS kładziemy duży nacisk na rozwój praktycznych umiejętności oraz umożliwienie studentom zdobycia cennych kontaktów i doświadczeń. Wspieramy ich także w poszukiwaniach pracy. Podczas konferencji naukowych i kampanii medialnych promujemy wyniki najlepszych prac badawczych, dzięki czemu studenci mogą budować swój profesjonalny wizerunek – uzupełnia prof. Falkowski.

Przypomnijmy, współpraca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z biznesem ma już swoją historię, a to głównie za sprawą Instytutu Psychologii Ekonomicznej. Instytut skupia bardzo dobrą kadrę naukową, m.in. prof. Andrzeja Falkowskiego, dr. hab. Wojciecha Cwalinę, dr. Roberta Mackiewicza i dr Alicję Grochowską, a jego działalność polega głównie na rozwijaniu i realizowaniu projektów tworzonych wspólnie ze środowiskiem biznesowym w zakresie badań naukowych i dydaktyki. W jego ramach działa Katedra Psychologii Ekonomicznej specjalizująca się w doborze kadr do biznesu i organizacji pracy w firmie oraz Katedra Psychologii Marketingu badająca zachowania konsumenckie i tworzenie przekazów reklamowych.

Specjalność z psychologii biznesu będzie dostępna w ofercie uczelni od roku akademickiego 2010/2011. Jej absolwenci, w zależności od specjalizacji, na którą się zdecydują, będą ekspertami w dziedzinie zarządzania produktem i marką oraz zarządzania organizacją, specjalistami w dziedzinie przeprowadzania i interpretowania danych z badań rynku, tworzenia metod wpływania na konsumentów, konstruowania reklam czy wprowadzania i rozwoju strategii marketingowych. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w mediach, centrach badania rynku, agencjach reklamowych, PR i marketingowych, w firmach, organizacjach, instytucjach naukowo-dydaktycznych, bankowości czy kancelariach adwokackich.

Informacje o SWPS i rekrutacji: www.swps.pl.

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne