klimat gospodarczy

Miesic temu informowalimy Pastwa o znacznych spadkach WOK. wita Boego Narodzenia nie wpyny niestety na popraw nastrojw Polakw. Mierzony przez Ipsos Wskanik Optymizmu Konsumentw (WOK) w grudniu rwnie utrzymuje si na niskim poziomie 76 pkt.

Więcej...  

Tak gwatownego spadku nastrojw konsumenckich nie byo ju dawno! Wraz z nastaniem listopada pogorszyy si one zdecydowanie. Wskanik Optymizmu Konsumentw (WOK) spad do poziomu 77 pkt. Zmiana wzgldem ubiegego miesica jest znaczna i przekracza 11 pkt.

Więcej...  

Po wrzeniowych umiarkowanych wzrostach optymizmu padziernik przynis dalsz popraw nastrojw konsumenckich. Wskanik Optymizmu Konsumentw wzrs o 1,8 pkt, osigajc poziom 88,2 pkt. Motorem obecnej poprawy w dalszym cigu s coraz lepsze oceny sytuacji gospodarczej.

Więcej...  

Po sierpniowym niewielkim pogorszeniu nastrojw konsumenckich wrzesie przynis ich umiarkowan popraw: Wskanik Optymizmu Konsumentw wzrs o 1,4 pkt, osigajc poziom 86,4 pkt. Wzrost ten moe nieco zaskakiwa w obliczu medialnych doniesie o nadchodzcym ponownie kryzysie, tym bardziej, e gwnym motorem wzrostu s troch lepsze oceny kondycji gospodarczej naszego kraju. Polacy jednak nie ulegaj najwyraniej panice.

Więcej...  

Wszystko, co dobre kiedy si koczy. Po kilku miesicach wzrostu, sierpie przynis niewielkie pogorszenie nastrojw konsumenckich, a przez to Wskanik Optymizmu Konsumentw osign poziom 85,03 pkt. Co prawda, zmiana wzgldem ubiegego miesica jest nieznaczna i nie przekracza 1 pkt, oznacza jednak zatrzymanie trendu wzrostowego, ktry trwa przez poprzednie 4 miesice. Zahamowanie dotychczasowego trendu oraz napywajce z mediw wypowiedzi ekspertw zapowiadajce spowolnienie gospodarcze mog oznacza dalszy spadek nastrojw w przyszoci.

Więcej...  

Wedug mierzonego przez Ipsos Wskanika Optymizmu Konsumentw lipiec by kolejnym miesicem, ktry przynis niewielk popraw w nastrojach. W lipcu WOK osign poziom 84,8 pkt. Zmiana wzgldem ubiegego miesica bya jednak nieznaczna i wyniosa 1 pkt.

Więcej...  

Czerwiec przynis niewielk popraw w nastrojach konsumentw. Po wczeniejszej dugotrwaej tendencji spadkowej jest to trzeci miesic z rzdu, w ktrym mierzony przez Ipsos Wskanik Optymizmu Konsumentw WOK ronie.

Więcej...  

Wedug najnowszego badania Ipsos w maju ponownie poprawi si optymizm konsumentw. Po gwatownym obnieniu nastrojw w marcu jest to drugi miesic poprawy. Mierzony przez Ipsos Wskanik Optymizmu Konsumentw osign poziom 83,5 pkt (+4 pkt). Nadal jednak nie powrci jeszcze do poziomu sprzed marcowego spadku, cho obecnie rnica w stosunku do najwyszego poziomu wskanika zanotowanego w tym roku wynosi tylko 3 pkt.

Więcej...  

Po najwikszym od 2 lat spadku nastrojw, ktry mia miejsce w marcu, kwiecie przynis popraw. Wskanik Optymizmu Konsumentw mierzony przez Ipsos wzrs o 3 pkt osigajc poziom 79,1 pkt. Jest to jednak wci o 8 pkt mniej ni w lutym i nie mona jeszcze mwi o zatrzymaniu trendu spadkowego.

Więcej...  

Nie jest dobrze. Marzec przynis znaczne pogorszenie si nastrojw konsumenckich. Mierzcy je Wskanik Optymizmu Konsumentw Ipsos zanotowa spadek a o 10 pkt i wynosi obecnie 76,2 pkt. Trzeba tutaj wspomnie, e jest to najbardziej gwatowne pogorszenie nastrojw konsumenckich od dwch lat.

Więcej...  

Po czterech miesicach spadkw nastrojw luty przynis wreszcie lekk popraw mierzonego przez Ipsos Wskanika Optymizmu Konsumentw.

Więcej...  

W styczniu Wskanik Optymizmu Konsumentw czwarty miesic z rzdu odnotowa spadek.

Więcej...  

W grudniu br. nastroje konsumentw w Polsce lekko spady. Na tle 24 badanych przez Ipsos krajw wiata Polacy nale do grupy mniej optymistycznych narodw.

W tym miesicu Wskanik Optymizmu Konsumentw ponownie zanotowa lekki spadek osigajc wynik 87,2 pkt. Jest to rezultat o 1 pkt. gorszy, ni w listopadzie, ale jednoczenie o 2,4 pkt. lepszy, ni w grudniu ubiegego roku. Obecna zmiana jest niewielka, jednak ma swoje rdo w dwch nieco wyraniejszych przeciwnie dziaajcych czynnikach, ktrych wpywy czciowo si znosz. Z jednej strony poprawiy si oceny klimatu gospodarczego, co pozytywnie wpywa na poziom Wskanika, z drugiej jednak strony obniya si Skonno do Zakupw.

Więcej...  

Po miesicznej przerwie (brak danych z IPSOS) wracamy do informacji o zmianach we Wskaniku Optymizmu Konsumentw. Niestety wyglda na to, e w dalszym cigu utrzymuje si tendencja spadkowa.

Więcej...  

Ostatnio informowalimy o sierpniowym spadku Wskanika Optymizmu Konsumentw. Okazuje si, e we wrzeniu by on jeszcze wikszy ni miesic wczeniej. Wskanik osign warto 87,2 pkt, co z jednej strony odpowiada najwyszemu wynikowi ubiegorocznemu, z drugiej natomiast jest to te najniszy wynik osignity w tym roku.

Więcej...  

W sierpniu Wskanik Optymizmu Konsumentw WOK zanotowa najwikszy spadek od ponad roku - o 4,2 pkt., osigajc warto 92,6 pkt. Jego obecny poziom jest jednak wci wyszy, ni najlepszy, ubiegoroczny wynik z sierpnia 2009 (87,2 pkt).

Więcej...  

Pierwszy miesic wakacji przynis lekk popraw nastrojw ? Wskanik Optymizmu Konsumentw WOK wzrs o 2 pkt do 96,7 pkt. W kontekcie kilku ostatnich miesicy WOK systematycznie si poprawia. Nadal jednak obecnie jest wrd Polakw nieco wicej pesymistw ni optymistw, jeli pytamy ich o gospodark i sprawy materialne. Przy obecnym poziomie wskanika przewaga pesymistw wynosi tylko 3 pkt. procentowe.

Więcej...  

W czerwcu nastroje konsumentw nieco pogorszyy si. Znalazo to odzwierciedlenie w wyniku Wskanika Optymizmu Konsumentw, ktry spad o 2,4 pkt. w stosunku do maja i wynosi obecnie 94,3 pkt. Jest to wynik bardzo zbliony do wartoci z kwietnia tego roku (94,1 pkt.).

Więcej...  

Pierwsza poowa maja przyniosa kontynuacj poprawy nastrojw konsumentw, budowan przede wszystkim na wzrastajcym zaufaniu do krajowej gospodarki. Mierzony przez Ipsos Wskanik Optymizmu Konsumentw wzrs o 2,6 pkt. wzgldem kwietnia i wynosi obecnie 96,7 pkt. Jest to najwysza warto osignita od padziernika 2008 roku.

Więcej...  

Tragiczne wydarzenia w Smolesku oraz przeywana aoba narodowa nie zachwiay zaufaniem Polakw do krajowej gospodarki, a take oczekiwaniami dotyczcymi domowych finansw.

Więcej...  

Po ostatnich wzrostach optymizmu nastroje konsumenckie w marcu nieco si pogorszyy. Wskanik Optymizmu Konsumentw WOK wynosi 90,8 pkt., co oznacza spadek o 2 pkt. w porwnaniu do lutego. Jest to jednak wynik a o 24 pkt. wyszy od wyniku z marca ubiegego roku (67,2 pkt.), ktry by najniszym wynikiem dla tego wskanika od maja 1992 roku.

Więcej...  

Luty jest kolejnym miesicem, w ktrym nastpuje poprawa nastrojw konsumentw. Obecna warto Wskanika Optymizmu Konsumentw WOK mierzonego przez Ipsos wynosi 93,1 pkt., co oznacza wzrost o 4 pkt. w porwnaniu do stycznia.

Więcej...  

Wyglda na to, e konsumenci rozpoczli nowy rok 2010 w lepszych nastrojach. Mierzony przez Ipsos wskanik WOK wzrs o 5 pkt. (do 89,4pkt) w porwnaniu do grudnia 2009.

Konsumenci myl bardziej optymistycznie zarwno o sytuacji gospodarczej kraju, jak i o wasnych finansach.

Więcej...  

Dla wielu specjalistw z obszaru sprzeday i marketingu, wiedza o nastrojach i postawach konsumentw jest kluczowa dla doboru odpowiednich strategii handlowych. Dane te zwizane s z zachowaniem, wic doskonale wpisuj si w profil naszego portalu. Std te, chcc wyj na przeciw zainteresowaniom naszych Czytelnikw, postanowilimy informowa Was o zmianach w postawach ujawnianych w tym zakresie. W zwizku z tym przyjemnie jest nam poinformowa, e dziki uprzejmoci Ipsos od dnia dzisiejszego bd si u nas regularnie ukazywa informacje na temat Wskanika Optymizmu Konsumentw.

Więcej...  

Jak wynika z midzynarodowego badania instytutu badawczego Ipsos Global Economic Pulse Polacy znacznie gorzej oceniaj sytuacj ekonomiczn w swoim kraju ni oceniaj j rednio mieszkacy innych krajw. Najwidoczniej nasza kultura ?narzekania? daa o sobie po raz kolejny zna.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Spoeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne