Sztuka podejmowania decyzji
Maciej Chabowski   
piątek, 07 stycznia 2011 20:38

Na pytanie o to, co umożliwia osiągnięcie sukcesu w biznesie istnieje prawdopodobnie kilka możliwych odpowiedzi. Jedną z nich jest bez wątpienia stwierdzenie, że sukces zapewniają szybkie i trafne decyzje, szczególnie te, które podejmowane są w krytycznych dla firmy momentach. Chcąc być bardziej dociekliwym, warto jednak zadać kolejne pytanie: jak podejmować właściwe decyzje?

Odpowiedzi stara się nam tutaj dostarczyć psycholog Gary Klein, który od wielu lat prowadzi badania dotyczące procesu podejmowania decyzji. Opierając się na analizach oraz obserwacjach ludzi zmuszonych dokonywać błyskawicznych wyborów w warunkach niedoboru czasu i niepewności, autor ten przedstawia nam potencjał i możliwości, które drzemią w każdym z nas.

Powyższe słowa mogą brzmieć jak reklama kolejnego ujawniającego jakiś banalny „sekret” poradnika, których ogrom zalewa półki naszych księgarni. Jednak już samo takie porównanie byłoby w tym przypadku nie na miejscu. Książka Kleina dalece odbiega bowiem od brukowego stylu takich publikacji dostarczając Czytelnikowi bardzo rzetelnej, a jednocześnie praktycznej wiedzy, którą łatwo wykorzystać w codziennej pracy i zarządzaniu.

Znajdziemy w niej nie tylko różne modele podejmowania decyzji, ale też wskazówki ułatwiające obranie właściwej strategii myślenia i twórczą analizę w różnych sytuacjach problemowych. Co ważne, Klein nie zapomina także o odpowiednich narzędziach możliwych do wykorzystania w zróżnicowanych warunkach. Opierając się na licznych przykładach, nie ogranicza się też jedynie do wymiaru jednostkowego. Dużo uwagi poświęca również decyzjom zespołowym omawiając takie zagadnienia jak kompetencje zespołu, jego zdolności metakognitywne, ale także pojawiające się w nim zachowania irracjonalne czy chaotyczne.

Przeczytanie tej książki jest jak dobra inwestycja, która zwróci się tak kierownikowi projektu czy menadżerowi jak i specjalistom zajmującym się marketingiem. Bez wątpienia dostarczy ona także wielu inspiracji psychologom biznesu, pracownikom działów personalnych oraz trenerom prowadzącym szkolenia z zakresu zarządzania. Gorąco polecam!

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne