ABC Kreatywności - Recenzja
Maciej Chabowski   
czwartek, 09 lutego 2012 20:41

Mamy w biznesie w ostatnich latach modę na „kreatywność”, której efektem mają być oryginalne i innowacyjne rozwiązania pozwalające rozwijać ofertę i konkurencyjność firmy. Rynek wydawniczy wydaje się skutecznie odpowiadać na to zapotrzebowania dostarczając nam kolejnych „bestsellerów”, które mają rzucić nowe światło na nasze rozumienie kreatywności.

Mimo to przeglądając książki z tego zakresu, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w istocie mało w nich nowinek, niewiele wiedzy, a i z zastosowaniem jej w praktyce bywa dość trudno. Dobrze więc, że na rynku ukazała się pozycja, którą w tym zakresie można z czystym sumieniem polecić. Mowa o „ABC kreatywności” autorstwa profesora Krzysztofa J. Szmidta.

W tym momencie czytając tytuł naukowy Autora w głowie niektórych z naszych Czytelników może pojawić się myśl: „O nie! Ten Chabowski znów się jakimś akademickim bełkotem podnieca!” Nic bardziej mylnego. Co to, to nie. Nie tym razem. Książka Szmidta daleka jest od podręcznika naukowego czy ascetycznego w wyrazie raportu badawczego. Znajdziecie w niej Państwo dużo wartościowej merytorycznej wiedzy, ale też zupełnie subiektywne (chwilami ironiczne) przemyślenia doświadczonego eksperta, który dużą część swojego życia zawodowego poświęcił nie tylko badaniu kreatywności, ale też rozwijaniu jej w różnych organizacjach. A jest tego dużo – od heurystyk i fiksacji, przez asocjacje, płynność myślenia, zagadnienie talentów, a na wyobraźni, oryginalności czy myśleniu lateralnym kończąc. Co więcej, książka ta wręcz „przesączona” jest ćwiczeniami i technikami, które można wykorzystać podczas szkoleń czy spotkań grupowych.

Wszystko to podane zostało przez Autora nie tylko w sposób przystępny, ale przede wszystkim uniwersalny. Podawane przez niego przykłady i metody znajdują bez wątpienia szerokie zastosowanie. Dlatego książkę polecam w pierwszej kolejności trenerom biznesu i coachom, którzy chcą wspierać rozwój kreatywności u swoich klientów opierając się na sprawdzonej i już stosowanej wiedzy. Publikacja ta może też być interesująca dla psychologów, terapeutów oraz pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Wiele inspiracji odnajdą w niej jednak także „zwykli zjadacze chleba”, którzy zainteresowani są rozwojem osobistym i zwiększaniem własnej kreatywności.


Krzysztof J. Szmidt - ABC Kreatywności

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne