Profesor Tomasz Zaleśkiewicz sekretarzem IAREP
Redakcja   
środa, 22 września 2010 19:19
prof. Tomasz Zaleśkiewicz
fot. SWPS

Z dumą informujemy, że profesor Tomasz Zaleśkiewicz z wrocławskiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej został wybrany na sekretarza w International Association for Research in Economic Psychology. IAREP to największa na świecie organizacja naukowa zrzeszająca badaczy zajmujących się psychologią ekonomiczną.

Członkostwo w International Association for Research in Economic Psychology daje ogromne możliwości kontaktów z naukowcami z całego świata, którzy prowadzą badania z zakresu psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej” – opowiada o tej prestiżowej organizacji prof. Zaleśkiewicz.
„Spotkania członków IAREP odbywają się podczas corocznych konferencji, które są okazją m.in. do zaprezentowania wyników najnowszych badań oraz uczestnictwa w wykładach plenarnych prowadzonych przez najwybitniejszych psychologów i ekonomistów. IAREP wspiera również finansowo organizację seminariów i sympozjów na temat psychologii zachowań ekonomicznych” – uzupełnia profesor.

Prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz jest kierownikiem Katedry Psychologii Ekonomicznej SWPS we Wrocławiu oraz założycielem i kierownikiem Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, które działa przy uczelni. W swojej pracy naukowej koncentruje się na badaniu takich zagadnień, jak zachowania ekonomiczne, inwestowanie pieniędzy czy podejmowanie decyzji finansowych. Jest autorem kilku książek na temat psychologii inwestowania i podejmowania decyzji ryzykownych, kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych m.in. w prestiżowych pismach zagranicznych, a także autorem rozdziałów w amerykańskich podręcznikach z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej. Laureat kilku nagród i stypendiów naukowych. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka”. Swoją wiedzę naukową na temat psychologii biznesu wykorzystuje także w praktyce – jest właścicielem firmy doradczej.

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne