Realizacja genialnych pomysłów - recenzja
Maciej Chabowski   
wtorek, 20 grudnia 2011 13:18

Uczestnicy moich szkoleń wielokrotnie zadają mi pytanie o to, jak sprawić, aby ciekawe pomysły były wdrażane w życie, a wielogodzinne spotkania, których efektem jest wypracowanie koncepcji rozwiązań, nie kończyły się jedynie na gadaniu. W takich sytuacjach udzielam im wówczas różnych wskazówek, ale od dziś swoje rekomendacje będę uzupełniał o książkę Scotta Belsky’ego pt. „Realizacja genialnych pomysłów” wydaną przez Onepress.

Sam autor jest założycielem i dyrektorem generalnym firmy Behance, która zajmuje się rozwijaniem i umacnianiem kreatywności m.in. w organizacjach biznesowych. Opierając się na badaniach, licznych przykładach oraz swoich własnych doświadczeniach we współpracy z firmami takimi jak Disney, Google, Apple, Zappos czy Miramax, Belsky prezentuje nam techniki, które nie tyle ułatwią generowanie pomysłów, co wpłyną korzystnie na ich późniejsze wdrażanie. Tym samym autor pokazuje Czytelnikowi jak ważne jest rozwijanie zdolności do urzeczywistniania wygenerowanych wcześniej koncepcji widząc w niej podstawę do budowania własnej efektywności.

Sama książka podzielona została przez Scotta Belsky’ego na trzy główne części. W pierwszej autor przedstawia czynniki związane z organizacją i realizacją pomysłów. Stąd znajdziemy tutaj informacje dotyczące m.in.  postaw ukierunkowanych na działanie, ustalania priorytetów, a także podtrzymywania uwagi oraz postanowień, które stawiamy sobie przy okazji celów. W drugiej części odnajdziemy techniki i wiadomości dotyczące wykorzystania sił społecznych, które (wbrew powszechnemu przekonaniu) niejednokrotnie ułatwiają wdrażanie wygenerowanych koncepcji. Ostatnim elementem książki są zdolności przywódcze, które są przez Belsky’ego analizowane w kontekście urzeczywistniania planów dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zespołem oraz weryfikacji stosowanego systemu wzmocnień.

Całość została napisana – jak to zwykle w przypadku praktyków bywa – prostym i przystępnym językiem. Przy tym, w przeciwieństwie do wielu „poradników”, przyjęta forma wywodu nie obraża inteligencji czytelnika, a liczne odwołania do przykładów i praktyki biznesowej (obecne niemal na każdej stronie) sprawiają, że prawie każdy fragment tej książki może stać się inspiracją do zwiększania efektywności realizowanych zadań.

Książkę tę polecam nie tylko psychologom czy trenerom biznesu, ale też (a może przede wszystkim) menedżerom pragnącym rozwój swojego zespołu łączyć z jego efektywnością oraz menedżerom projektów, dla których opisane w tej książce techniki mogą stać się wysoce skutecznymi narzędziami ułatwiającymi ogarnianie prowadzonych procesów.

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne