Praca z grupą szkoleniową (patronat medialny)
Maciej Chabowski   
niedziela, 19 czerwca 2016 19:07

Do naszej redakcji bardzo często trafiają książki, które związane są z codzienną praktyką oraz metodami pracy trenerów biznesu. O ile jeszcze parę lat temu profesjonalnej literatury z tego zakresu praktycznie nie było, o tyle obecnie, miewam wrażenie, że aspiracje do pisania tego typu książek mają już niemal wszyscy zajmujący się szkoleniami biznesowymi. W efekcie bardzo duża część tych publikacji jest nie tylko pełna bzdur, ale i mdła, niewnosząca nic nowego do tego, co już wcześniej napisano.

Nic więc dziwnego, że gdy poproszono mnie o zapoznanie się i zrecenzowanie kolejnej książki z tego zakresu to podszedłem do tego (delikatnie mówiąc) z umiarkowanym zapałem. Kiedy jednak dowiedziałem się, że autorką tej publikacji jest dr Małgorzata Torój to od razu przystąpiłem do lektury. Pamiętałem bowiem doskonale jedną z moich ulubionych pozycji w domowej biblioteczce popełnioną kilka lat temu przez tę właśnie Autorkę wspólnie z Pawłem Fortuną.

Lektura mnie nie zawiodła. W pierwszej części książki znalazłem mianowicie logiczne wprowadzenie do tematyki funkcjonowania grup szkoleniowych. Tutaj pojawiło się też pierwsze pozytywne zaskoczenie. Autorka zdecydowała się omówić w tym miejscu nie tylko „typowe” zjawiska związane z funkcjonowaniem grup, ale też poszerzyć tekst o analizę i wyjaśnienie korzyści, które niesie za sobą praca w grupie szkoleniowej oraz pokazać czytelnikowi czynniki hamujące jej rozwój (temat rzadko poruszany w podręcznikach typu train the trainers).

Dobrze napisana okazała się także druga część książki poświęcona specyfice pracy z grupą szkoleniową. O ile bardziej doświadczeni trenerzy nie znajdą tutaj być może dużej ilości "odkrywczej” wiedzy to jednak początkujący i średniozaawansowani adepci trenerstwa biznesowego powinni być zadowoleni. Wśród omówionych w tym miejscu zagadnień znalazły się bowiem m.in. style uczenia się, charakterystyka wpływu zależności służbowych na zachowania w grupie szkoleniowej, idea aktywnego uczenia (ang. active learning) czy specyfika pracy przy różnych typach szkoleń.

Rozdział trzeci poświęcony został kształtowaniu relacji z grupą szkoleniową w różnych stadiach jej rozwoju. O ile z pewnym sceptycyzmem warto jest podchodzić do zjawisk związanych z tak zwaną „dynamiką” grup w sytuacjach szkoleniowych, o tyle zwrócenie przez Autorkę uwagi na istotne elementy budujące autorytet i wpływ trenera na uczestników szkolenia wydają się być nie do przecenienia.

Ostatnia część książki płynnie przechodzi do tematyki tzw. „trudnych” grup szkoleniowych. Podstawową zaletą tego rozdziału jest dość szeroki wachlarz omówionych tutaj sytuacji oraz ciekawe sposoby radzenia sobie z nimi przez trenera. Śmiem twierdzić, że Małgorzata Torój wyczerpuje w tym miejscu niemal wszystkie typowe sytuacje trudne dając proste do wdrożenia zabiegi pracy z oporem i brakiem motywacji ze strony uczestników szkoleń.

Czy zatem książkę tą mogę ostatecznie polecić? Zdecydowanie tak. Oczywiście przyda się ona szczególnie trenerom biznesu, zwłaszcza tym, którzy odczuwają potrzebę rozwoju swojej wiedzy i kompetencji w zakresie funkcjonowania grup szkoleniowych.

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne