SWPS doceniona za działalność badawczą! Gratulujemy!
Redakcja   
niedziela, 10 listopada 2013 14:28

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej uzyskała najwyższą ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie prowadzenia działalności badawczej. Spośród 963 jednostek naukowych, które zostały poddane ocenie, wrocławski wydział SWPS znalazł się w najbardziej prestiżowym gronie 4%, które osiągnęły najwyższą kategorię A+.

Po raz pierwszy Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych wyłonił absolutną czołówkę, przyznając najbardziej prestiżowym jednostkom naukowym najwyższą kategorię „A+”. Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu, oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej. Jednostki naukowe wyróżnione kategorią A+ stanowią zdaniem minister, prof. Barbary Kudryckiej „elitę i wizytówkę polskiej nauki”.

Wrocławski Wydział znalazł się na 1. miejscu w grupie nauk społecznych pokonując
92 ośrodki badawcze, w tym pochodzące z najbardziej znanych ośrodków uniwersyteckich. – To wielkie osiągnięcie, które świadczy o tym, że należymy do ścisłej elity nauki polskiej. Było ono możliwe dzięki temu, że nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni publikują wyniki swoich badań w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie oraz zdobywają krajowe i międzynarodowe granty badawcze – wyjaśnia prof. Tomasz Zaleśkiewicz, dziekan Wydziału.

Wydział Psychologii SWPS w Warszawie otrzymał najwięcej punktów wśród wszystkich jednostek naukowych w obszarze nauk społecznych w kategorii „A”. – Jest to bardzo dobry wynik, który stawia nas w czołówce uczelni. Kolejny raz otrzymaliśmy tak wysokie oceny. Cieszymy się, że nasza pozycja jest ustabilizowana – mówi prof. Ewa Trzebińska, prorektor ds. dydaktyki SWPS, dziekan Wydziału Psychologii.

Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy uczelnią wyjątkowąnasi studenci uczą się
od najlepszej w Polsce kadry naukowej i wspierani są przez doskonałą kadrę administracyjną. Pokazaliśmy ponownie, że w rankingach biorących pod uwagę obiektywne i mierzalne kryteria wypadamy bardzo dobrze lub doskonale –
podkreśla dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS, prorektor ds. nauki.

Z naszej strony gratulujemy Kadrze SWPS dbałości o jakość, ale i determinacji w rozwoju polskiej myśli psychologicznej.

Źródło: Centrum Prasowe SWPS

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne