Ludzka Twarz Biznesu - Wywiad z Justyną Sałamaj
Maciej Chabowski   
poniedziałek, 24 lutego 2014 13:21

W dniach 21-23 listopada 2013 roku odbywała się w Lublinie II edycja konferencji „Ludzka Twarz Biznesu” poświęcona psychologii biznesu. Nasza redakcja objęła patronatem medialnym to wydarzenie. O tym skąd wziął się pomysł na tą konferencję i jak przebiegała, Maciej Chabowski rozmawiał z Justyną Sałamaj.

Maciej Chabowski: Biznes to ludzie, ale skąd pomysł na konferencje „Ludzka Twarz Biznesu”? Co było impulsem do zorganizowania przez Was ponownie tej konferencji?

Justyna Sałamaj: Biznes ma wiele twarzy. Jako przyszli psychologowie biznesu, chcemy zaznaczyć w nim ten najbardziej ludzki wymiar. Potencjał, motywacje, osobiste dążenia, ale także to, co przeszkadza w realizowaniu siebie i odkrywaniu swoich mocnych stron. Dla nas samych to również szeroki obszar do stawiania sobie pytań na temat tego, jak postrzegać ludzką podmiotowość w biznesie. To temat, na którym będziemy pracować przez najbliższe lata na studiach, a potem w życiu zawodowym.

Coraz istotniejsze staje się holistycznie ukazanie człowieka w biznesie  – nawiązujące nie tylko do strategii działań mających na celu osiągniecie powszechnie rozumianego sukcesu , ale też rozpatrujące rozwój człowieka, w kontekście jego porażek, błędów i potrzeb. Zaznaczające istotę relacji międzyludzkich oraz relacji człowiek – jego organizacja.

M.Ch.: Miniona konferencja „Ludzka Twarz Biznesu” była już drugą edycją tego wydarzenia. Gdyby zechciała nam Pani na wstępie przypomnieć, czego dotyczyła pierwsza?

J.S.: Pierwsza konferencja była dla nas wprowadzeniem w tematykę psychologii w organizacji i jej funkcji w zarządzaniu.  Ujmowała biznes jako taki i poruszała zagadnienia z różnych jego obszarów,  takich jak na przykład mobbing, wypalenie zawodowe czy równouprawnienie kobiet. Poruszyliśmy temat niekontrolowanego rozwoju psychobiznesu oraz sprawiedliwości  we współczesnym świecie. Swoja wiedzą i doświadczeniem, podobnie jak podczas tegorocznej konferencji, dzielili się z nami naukowcy i praktycy biznesu.

M.Ch.: Co było w 2013 roku tematem przewodnim organizowanego przez Państwa wydarzenia?

J.S.: Podczas ostatniej konferencji skupialiśmy się wokół wartości w biznesie. Obok głosów zdecydowanie popierających ten sposób realizowania założeń biznesowych, nie brakuje głosów kwestionujących powodzenie planów, które opierałyby się na określonym systemie wartości. Co na to psychologia i praktycy stykający się na co dzień z trudnymi wyborami? Myślę, że warto było przyjść i się przekonać. Wśród kluczowych wartości pojawiły się: sukces, odpowiedzialność społeczna, satysfakcja klienta, uczciwość, patriotyzm, profesjonalizm, środowisko, jakość oraz zaufanie. Każdy z naszych Prelegentów w swoim wystąpieniu poruszył jedną z przypisanych mu wartości.

M.Ch.: Dlaczego warto było się wybrać na ostatnią edycję Konferencji?

J.S.: Warto być tam, gdzie jest ktoś, kto swoim doświadczeniem zawodowym i praktyką przekazuje nam to, czego jeszcze nie znamy, albo na co nie zwróciliśmy dotąd uwagi. Jednym z naszych głównych założeń jest budowanie pomostu pomiędzy praktykami biznesu, a ludźmi którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na tej ścieżce. Podczas ostatniej konferencji nie zabrakło ciekawych dyskusji, wymiany myśli i spostrzeżeń dotyczących kluczowych wartości.

M.Ch.: Przejdźmy na chwilę do biznesu jako takiego. Co Waszym zdaniem, młodych psychologów, jest szczególnie ciekawe w badaniu tego właśnie obszaru rzeczywistości społecznej?

J.S.: Psychologia jest niezwykle złożoną nauka, a człowiek ciężko dającym rozłożyć się na czynniki pierwsze konstruktem.  Psychologia biznesu jest zatem szczególnie interdyscyplinarną nauką. Wymaga wiedzy z zakresu nie tylko psychologii, ale i różnych gałęzi zarządzania. Każdy psycholog powinien mieć swój własny cel i swoją wizję zawodową. Myślę, że w psychologii w tym aspekcie istotne jest, by skupić się na możliwościach i potencjale jednostki, uświadomić  siłę, jaką ma w sobie i zaproponować  najlepszą dla niej ścieżkę  rozwoju. Wszystko po to, aby obszar życia zawodowego stał się satysfakcjonującą częścią rzeczywistości, tych którzy stykają się z nim na co dzień.

M.Ch.: W informacjach, które dotarły do naszej redakcji piszecie Państwo o powstaniu nowej organizacji studenckiej – Antyramie. Zdaje się, że powstała ona w ubiegłym roku?

J.S.: Tak. Formalnie działamy od 2013 roku, jednak podejmowaliśmy wiele inicjatyw już na pierwszym roku studiów. Obecnie kontynuujemy wiele pomysłów, wprowadzonych przez nas wtedy w życie.

M.Ch.: Mogłaby Pani przybliżyć nam przybliżyć działalność Waszej organizacji?

J.S.: Organizacja zajmuje się planowaniem i przeprowadzaniem konferencji naukowych, spotkań z top menedżerami, wyjazdów do firm, szkoleń i warsztatów oraz akcji promocyjnych. Obok „Ludzkiej Twarzy Biznesu” prowadzimy cykl spotkań „Firma to ludzie”, gdzie spotykamy się z osobami, które swoją pasją i zaangażowaniem osiągnęły bardzo wiele, a teraz dzielą się z nami swoim doświadczeniem. Sami gościliśmy m.in. w Google we Wrocławiu czy w Laboratorium Kosmetycznym dr Ireny Eris w Piasecznie koło Warszawy.

M.Ch.: Gdzie szukać o Was więcej informacji?

J.S.: Więcej informacji na nasz temat oraz na temat konferencji można znaleźć na stronie: http://ludzkatwarzbiznesu.blogspot.com/ Zachęcamy również do odwiedzenia naszego Funpage'u: https://www.facebook.com/pages/LUDZKA-TWARZ-BIZNESU-Konferencja/322047851155074?fref=ts

M.Ch.: Dziękuję za odpowiedź na nasze pytania.

J.S.: Dziękuję.

Justyna Sałamaj - studentka Psychologii biznesu i przedsiębiorczości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła też studia o specjalności Animatora i menedżera kultury na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej. Interesuje się psychologią, kulturą, biznesem, a przede wszystkim biznesem w kulturze i fundraisingiem. Współtworzy konferencję Ludzka Twarz Biznesu jako koordynator Grupy Sponsoringowej i PR.

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne